panoramica UJI

La professora Paula Pereira destaca la importància de contribuir des de la filosofia de la ciutat a la creació de nous espais públics de participació

18/04/2018 | SCP

La professora de la Universitat de Porte Paula Pereira ha tancat el cicle de conferències «La democràcia avui: reptes per a la participació» amb una conferència en la qual ha aprofundit en la importància de reflexionar des de la filosofia sobre la ciutat per a reconstruir l’espai públic com a element fonamental de cohesió de la comunitat.

Pereira ha explicat que davant un món cada vegada més urbà amb una complexitat de fenòmens que abasten mobilitats, telecomunicacions, turisme, persones desplaçades i refugiades, agricultura, responsabilitat social ambiental, etc., cal que la filosofia contribuÏsca a la comprensió de la ciutat contemporània perquè «la filosofia de la ciutat és el pensament de la diversitat», ha afirmat.

En relació amb aquesta qüestió ha reflexionat sobre la Carta Mundial pel Dret a la Ciutat i ha destacat no sols el dret a viure en un espai físic, sinó també el dret a l’apropiació de l’espai i integració de la diferència entesa com «una activitat creativa i possibilitadora de nous espais mitjançant la participació i la inclusió en la presa de decisions».

En aquesta línia, ha assenyalat que és necessària la creació i reconfiguració dels espais per a exercir la ciutadania perquè en els estats neoliberals la subjectivitat està dominada pel poder i s’ha reduït la ciutadania a relacions de consum, per la qual cosa s’ha d’incidir en un model que destaque els béns relacionals com ara el coneixement, emancipació, atenció i cuidats, etc.

Així, ha afirmat que la filosofia de la ciutat a través de la reflexió contribueix a impulsar la conciliació del global amb el local per a generar nous models d’habitar basats en la participació, la mediació i el diàleg de la societat civil.

Fotografies

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16