panoramica UJI

Estudiantat del Grau en Criminologia de l’UJI visita la Comissaria General de Policia Científica a Madrid

06/02/2018 | SCP

Quinze estudiants de tercer curs del Grau en Criminologia de la Universitat Jaume I, seleccionats per expedient acadèmic, acompanyats per la vicedegana Cristina Guisasola i professors del grau, han visitat la Comissaria General de Policia Científica, situada en el complex policial de Canillas de Madrid. 

Aquestes instal·lacions tenen 190.000 m2 i alberguen diversos serveis centrals de la Policia Nacional, com el mateix edifici de la Comissaria General de Policia Científica, que compta amb laboratoris i serveis d'anàlisis de vestigis dotats de l'última tecnologia al servei de l'esclariment de causes criminals, el que el configura com un servei capdavanter dins de la Unió Europea.

La visita va començar amb una presentació general de les instal·lacions i les tasques que s'hi realitzen. A continuació, els alumnes van poder conèixer els diferents laboratoris, començant pel museu i per la col·lecció d'armes, destinada aquesta última a comptar amb mostres de referència per a realitzar estudis de balística operativa, on els estudiants han pogut observar de prop i fins i tot manipular, amb adequades mesures de seguretat, algun dels exemplars.

Al museu, la visita s'ha centrat en el recorregut històric de la tasca de ressenya, és a dir, la presa d'empremtes dactilars de les persones detingudes, on s'ha mostrat un dels primers equips destinats a aquesta tasca que era de fusta i era conegut en l'argot policial com la bertillona, en honor a Alphonse Bertillón, per ser aquest qui el va inventar a la fi del segle XIX i principis del segle XX.

En el Departament d'Infografia Forense, els estudiants de l’UJI han pogut observar les últimes tècniques informàtiques de reconstrucció d'escenes, destinades a poder oferir a l'autoritat judicial i als tribunals del jurat una visió gràfica en 3D de l'escenari del delicte, i així poder formar-se una opinió de l'ocorregut de forma més exacta. Les tècniques d'animació de personatges són similars a les utilitzades pels desenvolupadors de videojocs, equipant la persona que recrea l'acció amb un vestit amb sensors, els moviments de la qual capta una càmera especial i la trasllada digitalment al programari específic utilitzat pels equips informàtics amb què compta aquesta unitat.

En l'Àrea d'Inspeccions Oculars, els mateixos alumnes han pogut utilitzar reveladors denominats «físics», concretament pólvores magnètiques negres, per a poder revelar amb pinzells especials les seues pròpies empremtes dactilars i palmars que prèviament havien dipositat sobre un foli de color blanc. Així, han pogut participar activament en les activitats que habitualment realitza un policia de l'àrea científica. Aquests fulls han sigut lliurats com a record a cadascun dels alumnes participants.

La visita a aquesta àrea s'ha completat amb l'explicació del funcionament de la maquinària emprada per als reveladors denominats «químics», concretament la campana de cianoacrilat i el forn utilitzat per a ninhidrina i DFO, tots dos reactius utilitzats per a superfície de paper amb petjades de certa antiguitat, així com la visita a les instal·lacions on s'utilitzen les llums forenses per al visionament dels resultats obtinguts de l'aplicació dels reactius.

Quant a les llums forenses, emprades també en les escenes de delictes, l'alumnat ha pogut observar les reaccions que ofereixen certs components a les diferents longituds d'ona, com ara pèls, saliva i altres vestigis biològics, i han pogut fotografiar-se com a record d'aquesta experiència mentre realitzaven l'observació.

Finalment, es va mostrar el Departament de Tècniques d'Identificació de Cadàvers, on s'empren diversos procediments i tècniques per a identificar cadàvers en grans catàstrofes i cadàvers en estats avançats de descomposició, posant l'accent en l'entomologia forense, és a dir, l'estudi de la fauna cadavèrica (larves, mosques, coleòpters, etc.), per a poder datar de forma precisa el moment de la defunció. De manera pràctica, han pogut observar una de les fases del procés per a regenerar les empremtes dactilars d'un cadàver en fase de saponificació, amb la finalitat de poder després imprimir les seues petjades i procedir a la seua identificació comparant amb les bases de dades.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16