Les universitats públiques valencianes compensen la caiguda dels ingressos públics durant la crisi amb recursos propis, que ja suposen el 23,2% del total Millora l'atracció d'estudiants, ja que el percentatge d'alumnes estrangers de grau creix fins a representar el 4,5% del total i s'eleva al 21% el pes dels alumnes que procedeixen d'una altra província

06/11/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els ingressos totals de les universitats públiques valencianes es van retallar un 21,6% en sis anys: des dels 1.390 milions d'euros disponibles en 2009 fins als 1.088 milions que es van comptabilitzar en 2015 (xifres en euros corrents). Segons la informació disponible en l'última actualització de la plataforma SIUVP, Sistema d'Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques, els recursos procedents de les administracions central i autonòmica es mantenen com la principal font d'ingressos. No obstant açò, el pes d'aquests fons públics sobre el total d'ingressos de les universitats ha caigut del 79,8% de 2009 al 70,7% de 2015. 

Enfront d'aquestes xifres, els recursos que obtenen aquestes institucions per la seua pròpia activitat (procedents de taxes, preus públics, ingressos patrimonials i per alienació d'inversions reals, així com els recursos captats d'empreses privades) han incrementat el seu pes sobre el total de recursos, del 15,6% de 2010 al 23,2% que representaven en 2015.

La pàgina web de SIUVP, que inclou informació de les cinc universitats públiques valencianes, acaba de revisar 52 dels 63 indicadors que ofereix. En concret s'han vist afectats per aquesta actualització les seccions completes d'Accés Universitari, Estudiants, Rendiment Acadèmic i Dades Econòmiques i, parcialment, les seccions d'Internacionalització, Recursos Humans i Recerca i Transferència. 

Les últimes dades disponibles revelen l'aposta de les universitats valencianes per la internacionalització i l'atracció d'estudiants tant nacionals com estrangers. Aquests últims ja suposen el 4,5% del total d'alumnat matriculat en estudis de grau, enfront del 3,8% del curs 2012/2013. A més, el 21,4% dels universitaris, tant de grau com de màster, inscrits en centres públics valencians estudia en una província diferent a la de la seua residència familiar, enfront del 19% del curs 2012/2013. 

Els indicadors inclosos en SIUVP també reflecteixen els esforços de les universitats valencianes en matèria de recerca i transferència. Els projectes o treballs de recerca i desenvolupament tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques s'han convertit en una font destacada d'ingressos, ja que suposen el 15,4% dels recursos totals de les universitats públiques valencianes en 2015. A més, s'aprecia un augment del nombre d'articles científics publicats per professor doctor (111,9 per cada 100 professors doctor equivalents a temps complet en 2015, enfront de 105,2 en 2012) i en les patents registrades (12,6 per cada mil professors en 2015, enfront de 9,5 en 2012).

La plataforma SIUVP permet consultar les dades d'un curs acadèmic concret, així com extraure l'evolució temporal d'aqueix mateix indicador durant els últims anys. També és possible personalitzar la consulta a partir de l'elecció d'una universitat concreta o el sistema en general i, en alguns indicadors, el detall per branca d'ensenyament o titulació.
La informació arreplegada en la base de dades de SIUVP, resultat del treball conjunt de les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie), abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l'oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat. 

Aquesta plataforma agrupa a les cinc universitats públiques valencianes: Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València.

Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions