Una jornada a l’UJI informa sobre la nova convocatòria Retos-Colaboración 2017 per al foment de la col·laboració Universitat-Empresa

13/10/2017 | SCP

Davant la imminent publicació de la nova convocatòria Retos-Colaboración 2017, l'Oficina de Cooperació en Recerca i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i la Fundació General de la Universitat Jaume I han organitzat a Espaitec una sessió informativa emmarcada en les jornades S2B & B2S Transfer 2017.

Aquesta tercera jornada per a fomentar la transferència de tecnologia i coneixement s'ha centrat en la convocatòria que el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat farà pública en les pròximes setmanes. L'objectiu principal de la convocatòria és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

La primera part de la jornada ha estat protagonitzada per María del Carmen Vicente Vicente, cap d'Àrea de la Subdivisió de Programes Temàtics Cientificotècnics de l'Agència Estatal de Recerca. Durant la seua intervenció ha ressaltat que la convocatòria Retos-Colaboración pretén estimular, a través del finançament de projectes, la generació d'una massa crítica en R+D+I de caràcter interdisciplinari, promoure la creació d'empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

Respecte als beneficiaris, poden sol·licitar aquesta ajuda empreses i associacions empresarials sectorials. Per part dels organismes de recerca la convocatòria es dirigeix a organismes públics de recerca, universitats públiques, instituts de recerca sanitària, altres centres públics d'R+D, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D i altres centres privats d'R+D. Centres amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que tinguen definida en els seus estatuts l'R+D com a activitat principal. Quant als principals conceptes finançables, la convocatòria cobreix despeses de personal, aparells i equips, materials, informes d'auditories, viatges, serveis de consultoria, patents i assistència tècnica.

Durant la segona part de la jornada s'ha presentat una experiència real de col·laboració UJI-Empresa en dos projectes Retos-Colaboración: HYDROSLUDGE3D I HYDROALGAL en els quals han participat el grup de recerca Fluids Multifàsics de la Universitat Jaume I i l'empresa FACSA.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16