Les universitats públiques valencianes tripliquen la dotació de beques pròpies per a estudiants de grau Les ajudes a la formació concedides directament per aquestes universitats en el curs 2014/2015 van representar el 15% de totes les beques, davant del 5,6% que suposaven el curs anterior

29/03/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les universitats públiques valencianes van triplicar el seu esforç inversor en beques per a la formació dels seus estudiants de grau en el curs 2014/2015 (últimes dades disponibles). En concret, les ajudes econòmiques que concedeixen les mateixes universitats, és a dir, les que no procedeixen del Ministeri d’Educació, la Conselleria o la Unió Europea, van assolir els 19,1 milions d’euros, davant dels 6,2 milions del pressupost del curs anterior. D’aquesta forma, les beques de les universitats públiques valencianes van passar a representar el 15% de les beques totals concedides a alumnes de grau, mentre que en el període anterior solament suposaven un 5,6% d’aquestes. 

Aquestes xifres estan disponibles en la plataforma SIUVP (Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques), que recopila informació sobre les universitats públiques valencianes i que acaba de publicar en la seua pàgina web l’última actualització de dades. 
En el present curs acadèmic, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València sumen 129.140 estudiants matriculats. D’ells, el 80% són alumnes de grau, un 12% estan estudiant un màster i el 8% restant són alumnes de doctorat.

L’oferta formativa de les cinc universitats públiques valencianes s’ha ampliat aquest curs 2016/2017 amb l’engegada de 38 nous màsters. En total, l’alumnat ha pogut escollir entre 367 màsters diferents, un 11% més que l’any anterior. Davant d’aquest increment, el nombre de graus oferits es manté en 198 titulacions.

També destaca en la infografia inicial de la web SIUVP el creixement dels treballs científics elaborats per les universitats. Les tesis doctorals s’han duplicat, fins a assolir les 2.467. A més, l’any 2015, últim disponible, es van generar 7.154 articles científics, un 6,5% més que l’exercici anterior. 

Al costat de la foto inicial amb les dades més recents, SIUVP ha actualitzat part dels 60 indicadors que ofereix, amb les dades referides al curs 2014/2015. En concret, aquesta revisió inclou, a més de la informació sobre les beques ja comentada, noves xifres en les seccions:

• Internacionalització
• Recerca i transferència
• Recursos humans
• Dades econòmiques

SIUVP permet consultar les dades d’un curs acadèmic concret, així com extraure l’evolució temporal d’aqueix mateix indicador durant els últims anys. També és possible personalitzar la consulta a partir de l’elecció d’una universitat concreta o el sistema en general i, en alguns indicadors, el detall per branca d’ensenyament o titulació.

La informació arreplegada en la base de dades de SIUVP, resultat del treball conjunt de les universitats públiques valencianes i l’Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com ara l’oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l’activitat de cada universitat. 

Aquesta plataforma agrupa les cinc universitats públiques valencianes: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València.


Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions