L’alumnat de màster augmenta un 30% en dos anys i ja representa el 9,3% dels estudiants de les universitats públiques valencianes Segons els últims indicadors actualitzats en SIUVP, els màsters són els estudis que major proporció d'alumnes estrangers concentren

02/11/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis de màster estan cada vegada més demandats, com demostren els últims indicadors publicats en la plataforma SIUVP (Sistema d'Informació de les Universitats Públiques Valencianes), que arreplega dades de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Segons les últimes xifres incorporades, el nombre d'alumnes de màster de nou ingrés es va situar en 8.999 persones en el curs 2014/2015, un 16% més que l'any anterior i un 30% més que els 6.872 estudiants matriculats en el curs 2012/2013.

Els màsters s'estan mantenint immunes a la pèrdua d'alumnes que registra el conjunt de les universitats espanyoles. De fet, en el cas del sistema universitari públic valencià, aquest tipus d'estudiants ha elevat el seu pes considerablement i ja representa el 9,3% del total de l'alumnat en el curs 2014/2015, davant del 7,6% de l'any acadèmic anterior.

A més, aquest model de formació està resultant un incentiu per a la captació d'estudiants forans. El 15,9% dels alumnes de màster de les cinc universitats públiques valencianes és estranger, una proporció molt major que la dels estudiants estrangers de grau oficial, que se situa en el 5,4%.

La internacionalització de les universitats valencianes s'aprecia també en l'evolució dels articles publicats en col·laboració internacional, que han augmentat 10 punts percentuals en deu anys fins a representar el 46,8% del total d'articles el 2014.

Precisament, la recerca i la transferència de coneixements és un dels paràmetres analitzats en SIUVP que ha obtingut resultats destacats en l'últim any inclòs. Milloren les dades quant a tesis doctorals llegides, impacte de la producció científica, recursos captats en R+D i patents registrades. Aquest últim indicador ha passat en dos anys de 9,5 patents per cada 1.000 professors, a 13,2 patents el 2014.

La plataforma SIUVP acaba d'actualitzar 41 dels 60 indicadors que ofereix, amb les dades referides al curs 2014/2015. En concret, aquesta revisió inclou noves xifres en les seccions «Accés universitari», «Estudiants», «Rendiment acadèmic» i «Internacionalització i recerca i transferència» (els indicadors relatius a la producció científica, patents i professorat). 

SIUVP permet consultar les dades d'un curs acadèmic concret, així com extraure l'evolució temporal d'aqueix mateix indicador durant els últims anys. També és possible personalitzar la consulta a partir de l'elecció d'una universitat concreta o el sistema en general i, en alguns indicadors, el detall per branca d'ensenyament o titulació.

La informació arreplegada en la base de dades de SIUVP, resultat del treball conjunt de les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com ara l'oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concretes sobre els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat.

Aquesta plataforma agrupa les cinc universitats públiques valencianes: Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València.

Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions