El programa UJI-Voluntària tanca el curs 2015/2016 amb 320 participants en accions solidàries i de desenvolupament Els voluntaris col·laboren tant amb ONG i entitats externes com amb projectes universitaris

08/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El programa UJI-Voluntària de la Universitat Jaume I ha comptat en el curs 2015/2016 amb la participació de 320 persones que han realitzat tasques de voluntariat en prop de 40 entitats, associacions externes i també en alguns serveis de la mateixa universitat. El programa UJI-Voluntària engegat el 2010 té com a objectiu oferir a tots els membres de la comunitat universitària la possibilitat de participar activament en la consecució d'una societat més justa i poder ajudar aquelles persones o col·lectius més necessitats.

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) del Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de l’UJI és la responsable de l'organització d'UJI-Voluntària a través de diferents subprogrames entre els quals s'inclou suport a estudiants amb necessitats educatives especials; suport i integració escolar; suport a persones majors i dependents; voluntariat esportiu; voluntariat mediambiental en què s'inclouen accions de reforestació de zones afectades per incendis a la província de Castelló; suport a diversos col·lectius a través d'activitats recreatives i d'animació sociocultural; voluntariat lingüístic; participació en el programa «Pisos solidaris» o accions de prevenció de la violència.

Entre els programes universitaris en què col·labora el voluntariat hi ha, a més, el programa «Mentor» d'ajuda als nous estudiants, el programa «Ambaixadors de l’UJI», el voluntariat en protocol universitari o els programes de visites al campus per part de centres escolars i públic en general. Els i les participants en UJI-Voluntària poden optar també per col·laborar amb entitats externes a través del suport a diferents ONG. Des de l’OCDS destaquen, així mateix, la bona acollida del voluntariat en entitats i associacions com la Reial Germanor de Veterans de les Forces Armades i la Guàrdia Civil, l'associació Servei de Suport i Orientació del Menor (SSOM), Afanías o el Centre Social Marillac.

A través del programa UJI-Voluntària la Jaume I respon a la legislació sobre voluntariat, on es recull que les actuacions de voluntariat de les universitats han de tenir com a objectiu «la formació i sensibilització de la comunitat universitària en el voluntariat» i que es poden promoure des de la mateixa universitat amb entitats de voluntariat. De cara a la realització del programa per al pròxim curs s'incorporarà, en compliment de la normativa actual, la necessitat que aquelles persones que vulguen ser voluntàries presenten un certificat acreditant la manca de delictes de naturalesa sexual, ja que molts dels subprogrames de voluntariat tenen un públic menor d'edat.

L'objectiu de l’UJI és donar continuïtat en el curs 2016/2017 al programa de voluntariat i ampliar les accions i activitats que s'hi desenvolupen, així com aconseguir convenis de col·laboració amb noves entitats i organitzacions.

Més informació

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions