La Universitat Jaume I estén l'Observatori de Recursos per a Situacions de Desastre a la universitat colombiana d’Antioquia

11/07/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat colombiana d’Antioquia (UdeA) ha creat un Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (Opside-Universitat d'Antioquia) que segueix el model de l’Opside de la Universitat Jaume I i que estarà dirigit a la població afectada pel conflicte armat, el desplaçament forçat i la violència generalitzada mitjançant l'establiment d'un treball en xarxa de promoció de la cultura de pau.

La UdeA porta col·laborant des de 2011 amb l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (Opside) i l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI) de la Universitat Jaume I. La col·laboració amb tots dos observatoris, adscrits a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme de l’UJI, ha permès la realització de projectes de cooperació internacional en matèria d'atenció psicosocial en situacions de desastres naturals i antròpics, concedint una especial atenció a víctimes del conflicte armat.

A aquest efecte s'ha dut a terme la implementació d'accions d'atenció psicosocial i salut integral a víctimes, dirigides a contribuir a la rehabilitació i recuperació emocionals amb enfocament psicosocial de les víctimes, organitzacions i comunitats que han sofert dany a causa del conflicte armat.

Així doncs, s'intervé amb diversos col·lectius en la construcció de la pau a través de la sensibilització social, la formació i la promoció de la resistència. Per això, un dels objectius primordials dels observatoris és empoderar els beneficiaris perquè siguen ells els qui duguen a terme les accions que permeten enfrontar-se amb les conseqüències de l'exposició al conflicte armat i al desplaçament derivat d'aquest. D'aquesta manera, es pretén optimitzar la col·laboració entre l'Opside-UJI i l'Opside-UdeA, a més d'aconseguir millores en la qualitat de vida de la població i millorar l'acompliment del nou observatori colombià.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions