El professor de l'UJI Ramón Vilarroig, nou president del Tribunal Econòmic Administratiu de Castelló

22/06/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ramón Vilarroig Moya, professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Jaume I, ha sigut proposat pel Govern local com a nou president del Tribunal Econòmic Administratiu de la ciutat de Castelló (TEAM), l'òrgan especialitzat en el coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives sobre actes tributaris i altres ingressos de dret públic de competència de l'Ajuntament i de les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquest.

Vilarroig Moya ha realitzat diverses estades docents i de recerca en universitats com ara la Universitat de Kyoto, Harvard, l'Austral de Buenos Aires, la Universitat René Moreno de Santa Cruz (Bolívia) i la Universitat de Bolonya (Itàlia). Les seues recerques se centren en temes com la tributació de productes financers, els principis tributaris constitucionals, la valoració en dret tributari o la tributació del treballador autònom, entre altres. 

Així mateix, s'ha proposat com a vocal-secretària la professora del Departament de Dret Públic de l'UJI Amparo Grifo Benedito, tècnica d'administració general de l'Ajuntament de Castelló, doctora cum laude per una tesi sobre les entitats locals en les relacions interadministratives i especialitzada en dret administratiu. Els tres membres que conformen el tribunal es completen amb l'advocat i especialista en gestió de despatxos professionals Alfredo García-Petit en el càrrec de vocal. Com a suplents també hi ha la professora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de l'UJI Amparo Garrigues juntament amb Rosa María Fauvell i José Antoni Salazar.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions