El Rànquing CYD destaca l'excel·lència en recerca de l’UJI i la seua capacitat d'obtenció d'ingressos regionals La Universitat millora en aspectes com obtenció de fons privats, patents concedides i oferta de màsters en idiomes estrangers

30/05/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Rànquing CYD 2016 realitzat per la Fundació Coneixement i Desenvolupament mostra el lideratge de la Universitat Jaume I en l'àmbit de la recerca, on aconsegueix la qualificació de centre d'alt rendiment en indicadors com ara l'impacte de les recerques, l'elevada citació de les publicacions o el nombre de post-doctorats en relació amb el professorat de la Universitat. L’UJI també destaca pel que fa a la contribució al desenvolupament regional, on assoleix la qualificació d'alt rendiment per obtenció d'ingressos regionals. La Fundació Coneixement i Desenvolupament (CyD), col·laboradora en el rànquing internacional U-Multirank, elabora anualment un rànquing nacional que ha comptat en l'edició de 2016 amb la participació de 66 universitats públiques i privades d'àmbit nacional.

En la dimensió de «recerca», l’UJI se situa com a centre d'alt rendiment en cinc dels deu indicadors establerts, en una posició intermèdia en quatre d’aquests indicadors, i únicament mostra un perfil més baix en publicacions interdisciplinàries que incorporen referències a altres camps científics. D'aquesta manera, la Jaume I està al capdavant en impacte normalitzat, indicador que recull la mitjana del nombre de citacions de les publicacions d'una universitat posant-lo en relació amb el seu àmbit i l'any de publicació. També aconsegueix una posició d'alt rendiment en publicacions altament citades en els seus respectius camps, en el nombre de post-doctorats en relació amb el professorat de la Universitat, en la relació entre el PDI funcionari que no ha acumulat cap tram o sexenni respecte al total del professorat i en el nombre de resultats artístics basats en arts creatives i escèniques. Malgrat que es tracta d'una universitat relativament jove, amb tan sols 25 anys d'història, la Jaume I se situa com a grup intermedi en la captació de recursos externs per a recerca, en el nombre de publicacions científiques per personal investigador i en els trams o sexennis de recerca obtinguts pel personal docent i investigador.

L’UJI sobreïx també en l'apartat de «contribució al desenvolupament regional», on se situa la universitat pública de Castelló com a grup d'excel·lència en l'obtenció d'ingressos regionals, indicador basat en el percentatge dels ingressos totals de la institució provinents de la comunitat autònoma on està situada la universitat. En aquest mateix apartat, es troba en una situació intermèdia quant a les universitats participants en realització de pràctiques del seu estudiantat en empreses de la regió.

 El balanç és igualment positiu en els camps que aborden l'orientació internacional de la Universitat i la transferència del coneixement generat al campus a la societat. Sobre aquesta última, malgrat la seua grandària i joventut, l’UJI es posiciona com a grup intermedi en cinc dels set indicadors de l'àrea, inclosos els ingressos per llicències de propietat intel·lectual i industrial, nombre d’empreses derivades creades en els últims tres anys en funció del PDI i nombre de publicacions citades en patents. En el rànquing de 2016 la Universitat incorpora, a més, dos nous indicadors en aquesta valoració positiva, com són l'obtenció de fons privats i el nombre de patents concedides.

Pel que fa a l’«orientació internacional», els indicadors del rànquing situen l’UJI en una posició positiva en mobilitat d'estudiants en programes d'intercanvi amb l'estranger, ràtio de professorat estranger i percentatge de les publicacions de la universitat realitzades en col·laboració amb investigadors d'altres països. A més, millora la seua posició pel que fa a titulacions de màster oferides en un idioma estranger. Finalment, en l'àmbit de l’«ensenyament i aprenentatge», la Universitat ocupa una posició intermèdia en l'atracció a escala nacional d’estudiantat de màster.

 Els indicadors utilitzats per a l'elaboració del Rànquing CYD inclouen informació de les publicacions indexades en la base de dades Web of Science i la base de dades Patstat (EPO-World Wide Patent Statistical Database) de l'Organització Europea de Patents, informació facilitada per les universitats i enquestes  a l’estudiantat. El Rànquing CYD no usa indicadors sintètics. Es tracta d'un rànquing multidimensional, que ofereix indicadors per a mesurar i comparar el rendiment de les universitats en les diferents àrees d'activitats. El rànquing usa indicadors institucionals no per a establir quina és la millor universitat, sinó per a oferir una visió de la diversitat dels perfils universitaris. D'aquesta manera, la Fundació CYD no elabora un rànquing en forma de taules, determinant què universitat està en el primer, segon o tercer lloc, ni per institució, àmbit, dimensió o indicador. El Rànquing CYD es desenvolupa en paral·lel amb U-Multirank, rànquing internacional promogut per la Comissió Europea, pel qual la Fundació CYD és el seu interlocutor a Espanya, i amb el qual comparteix objectius i metodologia.

Rànquing CYD 2016

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions