panoramica UJI

L’UJI se situa per sobre de la mitjana internacional en recerca, compromís amb l'entorn i orientació internacional segons el rànquing d'universitats U-Multirank

14/04/2016 | SCP

L'edició de 2016 d’U-Multirank, el major rànquing mundial universitari, situa la Universitat Jaume I per sobre de la mitjana internacional en paràmetres relatius a recerca, compromís amb l'entorn i orientació internacional. Pel que fa a les més de 1.300 universitats, de més de 90 països, analitzades en el rànquing, la universitat pública de Castelló obté una valoració millor que la majoria en aspectes relacionats amb la recerca, com ara la ràtio de citació dels seus estudis, el nombre de publicacions relacionades amb arts creatives i la presència en revistes d’investigació de major impacte. També destaca per la seua orientació internacional, tant per la mobilitat de l’estudiantat com per la realització de publicacions internacionals. Quant al compromís amb l'entorn, l’UJI obté la màxima qualificació en ingressos provinents de fonts regionals, i se situa també per sobre de la mitjana en el percentatge de titulats de màster que treballen en la regió i en el desenvolupament d'estades en pràctiques en la zona.

La informació inclosa en U-Multirank procedeix de dades subministrades per les institucions, bases de dades bibliomètriques i de patents internacionals i enquestes realitzades a més de 105.000 estudiants de les universitats participants. Les dades vénen a ratificar els bons resultats obtinguts per l’UJI en altres rànquings, que la situen com una universitat capdavantera en matèria de recerca en relació amb la seua grandària i joventut. En aquest sentit, la Jaume I obté una qualificació per sobre de la mitjana en la ràtio de citació de les seues recerques, la publicació en revistes d'alt impacte i les publicacions acadèmiques relacionades amb arts creatives i escèniques. La Jaume I se situa en la mitjana internacional en els altres paràmetres vinculats amb la recerca, que inclouen el nombre de publicacions tant en termes absoluts com normalitzats; els ingressos externs en concurrència competitiva destinats a recerca i el percentatge de publicacions interdisciplinàries. Respecte al rànquing de 2015, l’UJI millora en quatre dels set paràmetres referents a recerca.

La Universitat de Castelló destaca també per la seua implicació i compromís amb l'entorn. Igual que ocorria en el rànquing de 2015, l’UJI es troba per damunt o al mateix nivell que la mitjana d'universitats pel que fa al percentatge de titulats que troben treball en la regió, un 36,40% en el cas dels graduats i un 54,20% pel que fa a l’estudiantat de màster. També es manté amb la màxima qualificació en l'obtenció d'ingressos de fonts regionals i millora respecte a 2015 en la realització de pràctiques en la regió, amb un 84,88% d'estudiants que durant el període d'estudi, de 2012 a 2014, van realitzar estades de pràctiques en empreses i institucions de l'entorn. En aquest camp, l’UJI únicament se situa per sota de la mitjana pel que fa a publicacions regionals conjuntes, que es limiten a un 2,20% de les realitzades.

Pel que fa a orientació internacional, l’UJI millora respecte a les dades de 2015 en mobilitat de l’estudiantat, paràmetre en el qual se situa per sobre de la mitjana, igual que en la publicació conjunta amb autors internacionals. Així, el 41,70% dels articles publicats per investigadors de la Jaume I es van realitzar conjuntament amb centres estrangers. L’UJI se situa en la mitjana internacional quant al percentatge de doctorands internacionals, amb un 13,92%, i lleugerament per sota d'aquesta pel que fa al personal docent internacional.

Quant a altres àmbits, com ara docència i aprenentatge, el rànquing únicament compta amb dades de l’UJI en dos paràmetres, i se situa en la mitjana en la ràtio de titulats de màster i lleugerament per sota en graduats. Finalment, pel que fa a la transferència de coneixement, la Universitat obté la seua millor qualificació referent a publicacions citades en patents.

Lideratge en química

Per àrees de coneixement, el rànquing reflecteix el lideratge de l’UJI en àrees com la química, en la qual obté la màxima qualificació en el nombre de titulats en graus i màster que completen els seus estudis en el temps previst -el 100%-, així com en aspectes relatius a recerca, com ara els ingressos procedents de fonts externes, la productivitat dels doctorats, la ràtio de citacions i el percentatge d'articles publicats en les revistes de major impacte, que s'eleva a un 17,8%. En aquest àmbit, es troba a més per sobre de la mitjana internacional en els paràmetres inclosos d'orientació internacional, referents al percentatge de doctorands internacionals, un 19%, i de publicacions internacionals, un 51,30%.

En altres àmbits arreplegats en l’estudi, com ara sociologia o història, el rànquing contempla un menor nombre de paràmetres amb dades relatives a l’UJI. No obstant això, en aquells que sí que hi queden inclosos, la Jaume I obté una qualificació positiva i destaca sobre la mitjana en l'àrea de sociologia en aspectes com ara la captació de fons externs per a recerca, el nombre de doctorands internacionals o el percentatge d'estudiants que troben treball en la regió. En aquests dos últims paràmetres l’UJI destaca, així mateix, en l'àrea d'història.

La tercera edició anual d'U-Multirank és la major des del seu llançament el 2014 i inclou més de 27.000 resultats d'acompliment a escala institucional i més de 66.000 corresponents a 13 àrees temàtiques. El rànquing està desenvolupat i implementat per un consorci internacional independent i té el suport de la Comissió Europea a través de fons del programa de la Unió Europea Erasmus+.

U-Multirank: http://www.umultirank.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16