El Grup de Química Supramolecular i Sostenible de l’UJI participa en un llibre de la Royal Society of Chemistry of the United Kingdom sobre química verda

03/07/2015 | SCP

El Grup de Química Supramolecular i Sostenible de la Universitat Jaume I, dirigit pel catedràtic de Química Orgànica, Santiago Luis Lafuente, ha redactat un dels capítols del llibre “Worldwide Trends in Green Chemistry Education” publicat per la Royal Society of Chemistry of the United Kingdom, en el qual s’han recollit les iniciatives més importants realitzades fins ara en l’àmbit de la “química verda”. El grup d’investigació ha explicat la seua activitat docent (grau, màster i doctorat) i investigadora, estretament vinculada al concepte de sostenibilitat química i, en moltes ocasions, pionera en aquests tipus d’estudis i investigacions.

D'altra banda, el grup d’investigació ha publicat, per invitació dels editors, l’article de revisió “Ionic liquids and continuous flow processes: a good marriage to design sustainable processes” (Los líquidos iónicos y procesos de flujo continuo: un buen matrimonio para diseñar procesos sostenibles) en la revista Green Chemistry, publicació degana en el camp de la química verda o sostenible.

L’activitat docent i investigadora d’aquest grup de recerca castellonenc, associada al desenvolupament dels conceptes de sostenibilitat en Química, ha mantingut una relació directa amb la docència i s’ha reflectit en els plans d’estudi de màster i Doctorat interuniversitaris en química sostenible que durant l’última dècada han tingut una notable repercussió.

Web del grup

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16