Raviart afirma que la cooperació entre matemàtics, enginyers i físics és clau per a progressar en matemàtica aplicada La Universitat Jaume I ha nomenat doctor honoris causa el matemàtic francès en un acte presidit pel rector

10/11/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I ha investit com a doctor honoris causa el matemàtic Pierre Arnaud Raviart, a proposta de l’Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló i del Departament de Matemàtiques, per la seua trajectòria humana, acadèmica i professional en l'àmbit de la matemàtica aplicada i per les seues contribucions al camp de la modelització matemàtica. L’acte ha estat presidit pel rector, Vicent Climent; el rector honorari de l’UJI, Francisco Michavila; el rector de la Universitat Politècnica de Madrid, Carlos Conde; el president del Consell Social, José Luis Breva; el secretari general de la Jaume I, José Luis Blasco; la vicerectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet i el vicerector d’Investigació i Doctorat, Antoni Barba.

La investidura s'ha iniciat amb la laudatio que ha realitzat el catedràtic de Matemàtica Aplicada de l’UJI, Vicente Martínez, sobre Raviart. «La seua rellevància internacional en el progrés de la Matemàtica Aplicada és enorme i queda palesa en les nombroses col·laboracions dutes a terme amb eminents matemàtics francesos, els quals van fonamentar l’avanç de l’Anàlisi i la Simulació Numèrica durant els últims decennis. Aquells treballs de recerca continuen sent la base de molts dels investigadors capdavanters actuals. De fet, els mètodes numèrics d’elements i de volums finits, que són àmpliament utilitzats pels grups de recerca d’avantguarda en Enginyeria i Matemàtica Aplicada, deuen gran part del seu èxit a aquest grup de matemàtics» ha explicat Martínez, qui també ha volgut destacar el treball fet pel professor francès en el camp d’estudi de la mecànica de fluid. «Pot parèixer poc important, però res més lluny de la realitat. El moviment de l’aire en l’atmosfera, la dinàmica de l’aigua en els rius o en la mar, els tsunamis, com es mouen els contaminants dins de l’atmosfera o en l’aigua o també el flux de cotxes a les autopistes, es poden modelitzar utilitzant les equacions de la mecànica de fluids; podríem afegir: les allaus de neu i els moviments de terra a les muntanyes; fins i tot el flux sanguini que corre per les nostres venes està governat per aquestes equacions». El catedràtic de l’UJI també ha volgut destacar la qualitat humana de Pierre Arnaud Raviart «tots els seus col·laboradors, excol·laboradors, alumnes i exalumnes parlen bé d’ell i tots recorden amb afecte la seua relació». En darrer lloc, Martínez ha recordat que la Universitat Jaume I té un deute moral amb el professor Raviart des de fa temps, fonamentalment pel seu paper en el desenvolupament i la promoció de la recerca en matemàtiques aplicades a Castelló des de la mateixa creació de la Universitat el 1991.

En el seu torn de paraula, Pierre Arnaud Raviart ha explicat com el progrés en el camp de l'anàlisi numèrica i la computació científica, i de forma general en la matemàtica aplicada, ha sorgit de la cooperació amb enginyers o físics, sobre la base de les simulacions numèriques que realitzen per a resoldre problemes. En aquest sentit ha afirmat que aquestes idees poden ser formalitzades matemàticament per a convertir-se en eines matemàtiques poderoses i sòlides. El professor francès també ha fet un repàs de les línies més importants de treball actuals en computació científica i ha abordat les simulacions de Mach i els mètodes de preservació asimptòtica així com l'acoblament de models per a la resolució de problemes complexos. Com a conclusió, el matemàtic ha assenyalat que ha dedicat tota la seua vida a millorar les eines matemàtiques de simulació per a problemes d'enginyeria o física ja que són problemes que aborden qüestions fonamentals. En aquesta línia, ha instat els joves investigadors a aprofundir en aquestes qüestions que condicionen el progrés científic i tecnològic.

Per a concloure l’acte, el rector de la Universitat Jaume I, ha explicat que avui «retem un merescut homenatge a qui, des del seus inicis, ens va donar el seu suport acadèmic -formant joves investigadors- i personal –regalant-nos la seua estima-, ajudant-nos d’aquesta manera en els nostres primers passos com a universitat en un àrea de coneixement com és la de la Matemàtica, que tant transversal és en el camp de les ciències». «L’UJI se sent avui especialment emocionada amb la incorporació al nostre Claustre del professor Raviart, perquè és un científic que, amb el seu treball, ens ha permès avançar molt en el coneixement de les simulacions matemàtiques i, especialment, en el Mètode d’Elements Finits. La seua recerca i el seu magisteri ens il·lumina i serveix d'exemple per a tots nosaltres». Per a finalitzar, Climent ha parlat de la importància de la investigació, «m’heu sentit parlar moltes voltes de la necessitat d’apostar amb clara voluntat per la investigació. En aquest sentit, les universitats tenim una responsabilitat especial davant la societat, ja que a hores d’ara representem més del 60% de la recerca que es desenvolupa al nostre país. Però per a obtenir resultats destacats no és suficient amb la voluntat, sinó que són necessaris, a més, dos factors crítics: per una banda, recursos i, per l’altra, talent». 

 

Vídeo en diferents formats

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions