La web de l'UJI, primera en transparència a la Comunitat L'estudi de la Fundació Compromiso y Transparencia destaca que l’UJI és una de les nou universitats que publica en la web tota la informació econòmica

27/10/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Examen de transparència 2013, que ha elaborat la Fundació Compromiso y Transparencia analitzant la transparència en la web de les 50 universitats públiques espanyoles (i 25 privades) conclou que la Universitat Jaume I és la universitat pública de la Comunitat Valenciana més transparent, mentre que a nivell nacional ocupa un destacat lloc 18. La Jaume I compleix 18 dels 26 indicadors de transparència que s'analitzen en aquest estudi, encapçalant així el rànquing de les universitats públiques i privades valencianes per davant de la Universitat de València (16), Universitat Politècnica de València i Universitat d'Alacant (14), Universitat Miguel Hernández (11), Universitat Cardenal Herrera-CEU (9) i Universitat Catòlica (6). 

L'estudi de la fundació destaca especialment que la Universitat Jaume I és una de les nou universitats de tot el país que publica en la web tota la informació econòmica de la institució: pressupost, estats financers (Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys), memòria explicativa dels comptes anuals, informe d'auditoria, informació d'ingressos desglossats per orígens i de despeses per aplicació. 

També posa l'accent la informació que ofereix l’UJI sobre la missió (una declaració escrita que expressa el propòsit o la raó de ser de l'organització), el pla estratègic (eina gerencial que permet fer operativa la missió de la universitat), la informació relativa als recursos humans de la universitat: personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS); l'estructura i composició dels principals òrgans de govern de la universitat i les seues regles de funcionament; l'oferta de titulacions de la universitat; el perfil acadèmic i investigador del personal docent que integra el claustre; la descripció dels diferents canals de comunicació i ajuda que la universitat posa a la disposició dels alumnes i la informació sobre beques i ajudes econòmiques per als alumnes. 

Situació de les universitats espanyoles


L'Examen de transparència 2013 conclou que de l'anàlisi de les dades es desprèn una important millorança en les universitats públiques. L'informe inclou per primera vegada a set d'aquestes universitats en la categoria de transparents, que apareix encapçalada un any més per la Universitat de Cantàbria, i destaca que les universitats públiques han seguit progressant en el grau de transparència pràcticament en totes les àrees. Quant al balanç de transparència de les universitats privades no llança, no obstant açò, iguals resultats positius ja que en el rànquing de l'informe cap universitat privada és classificada com a transparent ni translúcida. 

Fundació Compromiso y Transparencia

La Fundació Compromiso y Transparencia (abans Fundació Compromiso Empresarial) es va constituir l'any 2007 per un grup de professionals procedents del món de l'empresa, l'acadèmia i el sector no lucratiu per a impulsar el bon govern, la transparència, la rendició de comptes i l'impacte social de les institucions. 

Altres notícies:

Cisneros anima les universitats a emprendre l’acreditació internacional de les seues titulacions

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions