UJI

Un estudi situa l’UJI com la segona millor universitat espanyola en recerca en didàctica de l'expressió corporal

La mitjana d'articles publicats pel professor Diego Moliner duplica la nacional
Última modificació: 03/07/2014 | Font: SCP

La Universitat Jaume I és la segona universitat espanyola amb una mitjana major d'articles publicats per investigador en l'àrea de didàctica de l'expressió corporal, segons un estudi publicat en la revista Perspectivas em Ciência da Informação. La recerca ha analitzat l'activitat investigadora per part de 412 professors de l'àrea de l'expressió corporal de tot Espanya fins a l'any 2012, on la mitjana d'articles publicats per autor se situa en 4,36. En el cas de l’UJI, aquesta mitjana s'eleva a 8, i solament hi apareix per davant la Universitat de Cadis.

L'estudi «Indicadors de producció dels professors d'Educació Física i Didàctica de l'Expressió Corporal a Espanya en la Web of Science» recull que l'elevada producció de la Jaume I es deu a la labor d'un professor, que aconsegueix una mitjana de vuit articles registrats en aquesta base de dades fins a l'any 2012. Es tracta de Diego Moliner, professor de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal del Departament d'Educació de l’UJI. Moliner coordina el grup de recerca LIFE: Physical Activity, Fitness and Health, l'activitat investigadora del qual se centra en la influència de l'activitat física sobre la salut. Actualment, el professor Moliner lidera un projecte de recerca d’àmbit nacional finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat que se centra en l'anàlisi de la influència que tenen l'activitat física i la composició corporal sobre el nivell de risc cardiovascular i la capacitat cognitiva durant l'adolescència. Moliner té, a més, una àmplia trajectòria de col·laboració amb investigadors d'altres centres, com ara la Universitat de Saragossa, la Universitat de Granada, la Universitat de Cadis, l'Institut Karolinska (Suècia), la Universitat de Carolina del Sud (EUA) i la Universitat d’Exeter (Regne Unit), i ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i europeus.

L'estudi situa per davant de la Jaume I la Universitat de Cadis, la primera en producció mitjana, que compta amb tres investigadors en aquesta àrea que han generat 33 articles, la qual cosa suposa una mitjana d'11. La recerca ha tingut en compte per a l'elaboració dels rànquings l'índex de Hirsch, un dels indicadors bibliomètrics més utilitzats per a calcular els èxits de treball d'investigadors i predir l'impacte de producció en el futur, a més d'altres aspectes com ara el nombre d'autors per article, les revistes en què publiquen i els professors que més produeixen en la web d'informació científica Web of Science.

Article: Indicadores de producción de los profesores de Educación Física y Didáctica de la Expresión Corporal en España en la Web of Science

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions