Desenvolupen un sensor per a detectar òxid nítric

09/05/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La detecció de determinats compostos químics en el nostre organisme resulta fonamental per a la prevenció i el tractament de nombroses malalties, per la qual cosa l’avanç en el desenvolupament de compostos que es poden detectar de forma eficient és fonamental per  a l’avanç de la medicina. Aquest és el cas de l’òxid nítric, molècula implicada en nombrosos processos cardiovasculars, neurològics i del sistema immunitari, entre altres. La detecció d’òxid nítric podrà realitzar-se de forma més selectiva i eficient gràcies a un nou compost desenvolupat per investigadors de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

Els nous compostos capaços de detectar la presència d’òxid nítric mitjançant fluorescència tenen l’avantatge de ser altament selectius perquè no reaccionen amb altres interferents típics que poden trobar-se en el medi biològic. Aquest avanç pot resultar de gran utilitat per a la indústria mèdica i farmacèutica atès que l’òxid nítric està implicat en diversos processos de la bioquímica cel·lular i, per tant, està relacionat amb patologies associades amb aquests processos com ara el càncer, l’Alzheimer, el Parkinson, trastorns immunitaris, etc. Després de patentar els resultats, el Grup de Fotoquímica i Sensors, juntament amb el Grup de Química Sostenible de l’UJI, han iniciat una nova fase de recerca de socis industrials als quals transferir les molècules o amb què investigar i desenvolupar aplicacions.

«La detecció de l’òxid nítric és de vital importància per a entendre innumerables processos bioquímics i són moltes les patologies associades amb aquesta molècula que podrien detectar-se potencialment si es tinguera un coneixement detallat dels seus nivells», explica Francisco Galindo, director del projecte del Ministeri amb què s’ha finançat la investigació. La presència d’òxid nítric a nivell biològic es detecta actualment mitjançant l’ús de molècules denominades «sondes fluorescents», el principal problema de les quals és que reaccionen també davant altres compostos, pel que poden donar falsos positius. Les molècules orgàniques desenvolupades pels investigadors de l’UJI són capaces d’interaccionar eficientment amb òxid nítric i, el més nou, no interaccionen amb altres espècies relacionades, especialment amb l’àcid deshidroascòrbic (ADHA), cosa que sí que ocorre amb moltes de les sondes d’òxid nítric actuals.

Les molècules desenvolupades s’obtenen mitjançant un procediment senzill que permet sintetitzar gran quantitat de producte en pocs passos i de forma econòmica, a partir de productes comercialment accessibles. «Presenten a més una gran versatilitat de síntesi, el que és important a l’hora de seleccionar la molècula més apropiada segons la font d’excitació disponible, ja siga làser o una altra font de llum», explica Galindo.

Una vegada finalitzada la fase de laboratori per a la síntesi i la caracterització d’aquests compostos, el grup d’investigació està cercant socis industrials a qui transferir les molècules per a la seua explotació comercial o amb els quals investigar i desenvolupar conjuntament aplicacions. «Per exemple, en un següent pas seria interessant abordar una sèrie d’assajos previs a nivell cel·lular per a comprovar el potencial diagnòstic dels nous sensors», explica Galindo. Així mateix, el professor de Química Orgànica de l’UJI destaca que «atesa la simplicitat de la síntesi dels productes, i sobretot, la mínima quantitat necessària d’aquests per a la seua aplicació, la producció podria realitzar-la en un termini molt curt termini qualsevol empresa ja establida en el camp dels sensors químics».

Els resultats que s’han obtingut formaran part del treball de tesi doctoral d’Alicia Beltrán, actualment becària predoctoral del Ministeri d’Educació en el Departament de Química Inorgànica i Orgànica de l’UJI.

Grup de Fotoquímica i Sensors

Grup de Química Sostenible i Supramolecular

Article: “Turn-on fluorescent probes for nitric oxide sensing based on the ortho-hydroxyamino structure showing no interference with dehydroascorbic acid”. Chemical Communications 2014, 50, 3579-3581.

Vìdeo en altres formats

Altres notícies d'investigació:

Investigadors de l’UJI participen en l’obtenció d’una nova «vacuna» per a plantes sense efectes secundaris

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions