L'UJI adverteix que les retallades posen en risc el model actual d’universitat pública

12/12/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern ha aprovat una declaració en la qual exposa que les retallades pressupostàries en la subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana i la política educativa del Ministeri d’Educació que està patint l’UJI des de fa tres anys està posant en perill el model d’universitat pública conegut fins ara.

Amb aquesta declaració, el Consell de Govern de l’UJI vol traslladar aquesta preocupació a la societat de Castelló perquè siga conscient que aquell projecte pel qual es va lluitar ara fa 21 anys està passant per un moment crític. L’UJI no pot abordar les inversions en les infraestructures que necessita, la subvenció ordinària només cobreix les despeses de personal, la política de beques impedeix l’accés de l’estudiantat amb menys recursos, els fons públics destinats a recerca han minvat de manera extraordinària, les condicions laborals han empitjorat, les promocions estan paralitzades i les taxes de matrícula s’han incrementat un 33%. Per contra, s’estan donant totes les facilitats a la creació d’universitats privades que engeguen justament aquelles titulacions que tenen més demanda, i amb una diferència de preus cada vegada menor entre l’oferta pública i la privada com a conseqüència de la contínua pujada de les taxes de matrícula.

Per tot això, el Consell de Govern de l’UJI exigeix un increment del finançament del sistema d’universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la liquidació del deute antic, el pagament de tots els endarreriments, la derogació dels decrets que limiten l’autonomia universitària, la rebaixa de les taxes de matrícula i una política de beques que assegure la igualtat d’oportunitats.

Pressupost per al 2014

D’altra banda, el Consell de Govern celebrat el passat 26 de novembre va aprovar la proposta de pressupost de l’UJI per a l’exercici 2014 que ascendeix a 94.762.000 euros, 3.347.000 euros menys que l’any passat, el que suposa una disminució del 3,41% respecte a l’exercici econòmic de 2013. Aquest pressupost continua influenciat per la crítica situació financera de la Generalitat Valenciana, de la qual depèn la subvenció pública que finança les despeses genèriques de les universitats valencianes, i pels nombrosos incompliments de terminis i imports en el pagament de quantitats compromeses, subvencions i incompliments que ve denunciant reiteradament el Consell de Govern.

D’aquesta manera, la Universitat ha plantejat un pressupost sota criteris que exigeixen realisme i responsabilitat, que obliguen a ajornar o eliminar allò que no siga imprescindible, i sobretot que minimitzen els efectes sobre el que és prioritari per a l’UJI, que per ordre d’importància són les persones, la docència, la investigació i la cultura. El pressupost preveu uns ingressos genèrics de 94.762.000 euros, dels quals 67.126.296 euros  corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents, mentre que 19.183.500 euros provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos. L’estat d’ingressos es completa amb capítols com els ingressos patrimonials, que suposen 534.000 euros, o les transferències de capital, que ascendeixen a 7.918.204 euros.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions