L’UJI elabora la guia «Les pràctiques externes: una eina per a desenvolupar competències»

05/11/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de la Universitat Jaume I ha elaborat la publicació titulada «Les pràctiques externes: una eina per a desenvolupar competències». Aquesta publicació forma part del projecte finançat pel Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’atenció integral i ocupabilitat de l’estudiantat universitari.

La guia és un instrument de difusió dels nous perfils i les competències adquirides per l’estudiantat de l’UJI en els seus estudis universitaris, tant de grau com de màster, i que poden desenvolupar durant les seues pràctiques externes. Per aquest motiu, la publicació està dirigida a entitats col·laboradores i futurs ocupadors de les pràctiques externes. D’aquesta manera, la guia recull, agrupades per àrees de coneixement, les titulacions de la Universitat Jaume I que integren en el seu pla d’estudis unes pràctiques externes curriculars amb informació sobre el perfil de les titulacions, les activitats que poden plantejar segons la titulació i la duració de les pràctiques, i s'hi detallen les competències per a les quals prepara cada titulació, amb especial èmfasi en aquelles relacionades amb la participació social i la cooperació al desenvolupament. A més, conté una descripció dels serveis que s’ofereixen des de l'OIPEP.

La Universitat Jaume I ha impulsat des de la seua creació l’any 1991 les pràctiques externes curriculars, que són assignatura obligatòria en els graus i, per tant, part essencial del currículum de tots els nous plans d’estudis.

La guia està disponible en: http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/estades/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions