panoramica UJI

Els investigadors de l’UJI se situen en el número 11 dels més citats entre les universitats espanyoles segons l'Observatori IUNE

El personal docent i investigador destaca per la qualitat, l'interès i la quantitat d'articles
22/06/2013 | SCP

L'edició de l'Observatori de l'Activitat Investigadora de la Universitat Espanyola (IUNE) de 2013 situa la recerca de la Universitat Jaume I en el número 11 entre les 73 universitats públiques i privades espanyoles, pel que fa a cites per nombre de professorat. D'aquesta forma, els articles publicats per investigadors i investigadores de l’UJI es troben entre els més citats, és a dir, entre aquells que tenen una major repercussió, amb una mitjana de 7,44 en l'última dècada. El personal docent i investigador destaca a més de per la qualitat i l'interès dels seus articles, també per la quantitat, i se situa com la universitat número 15 que més articles publica per professor. En tots dos casos, l'activitat científica de la Jaume I es troba la segona entre les universitats valencianes, per darrere únicament de la Universitat de València.

La posició de l’UJI resulta especialment positiva quan es posen en relació les dades amb el volum de professorat, tenint en compte a més que la Jaume I compta amb poc més de 14.000 estudiants, per la qual cosa, per grandària, se situa en el número 37 entre les 74 universitats públiques i privades espanyoles. L’UJI se situa en desè lloc en nombre de projectes de recerca del Pla Nacional per cada cent professors, i en el número 24 en l'obtenció de projectes del Programa Marc de la Unió Europea, la qual cosa mostra la competitivitat del personal investigador de la Universitat a l'hora de presentar-se a unes convocatòries públiques cada vegada més exigents.

La capacitat de formació de personal investigador ofereix així mateix dades positives, ja que se situa en el número deu de contractes del programa Ramón y Cajal per cada cent professors; en el número 23 de contractes del programa Juan de la Cierva; en el 20 de beques de formació del personal universitari (FPU) i en el 22 de beques de formació del personal investigador (FPI). El nombre de tesis doctorals realitzades és així mateix una mostra dels avanços en formació de personal investigador, situant-se en el número 27 entre les universitats espanyoles en el nombre de tesis defensades per cada cent professors.

Pel que fa a innovació, el personal de l’UJI se situa també en posicions positives entre les 73 universitats públiques i privades espanyoles. En concret, apareix en el número 26 tenint en compte els ingressos generats per llicències per cada cent professors i en aquesta mateixa posició pel que fa a sol•licituds internacionals de patents. A més, està en el número 32 en import facturat per prestació de serveis per cada cent professors; i en el 37 pel que fa al nombre de patents concedides per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Finalment, en l'apartat de reconeixements cal destacar la sisena posició en nombre de sexennis de recerca per professor.

L'Observatori de l'Activitat Investigadora de la Universitat Espanyola (IUNE) és una eina desenvolupada en el marc de l'Alianza 4 Universidades (A4O), integrada per les universitats Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona i Autònoma de Madrid.

Observatori IUNE: http://www.iune.es/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16