Pràctiques a l’estranger, un trampolí per a l'ocupació L’UJI ofereix a l’estudiantat les eines per afavorir la seua inserció professional internacional

01/07/2013 | MARÍA BENAVENTE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Formació pràctiques internacionals practiquesinternacionals formacio

    Maribel Beas va insistir en la importància de demostrar les competències amb vista a la inserció professional internacional de l'estudiantat. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

La Universitat Jaume I, a traves de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP), va impartir els dies 19 i 20 de juny a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la quarta edició del Pla de formació per a les pràctiques internacionals 2013/2014: estratègies i eines avançades per a l’ocupació i les pràctiques internacionals.

Maribel Beas, responsable de l’OIPEP, va destacar durant la inauguració de les jornades que és necessari que els candidats a pràctiques internacionals sàpiguen demostrar a les empreses les seus «competències», tant a nivell professional com transversal. Així mateix, Beas va comentar que en la canviant situació en què vivim cobra especial rellevància el concepte d’«ocupabilitat», és a dir, l’adaptació a l’entorn laboral mitjançant l’actualització constant dels coneixements per possibilitar l’accés a un «treball ajustat» a la titulació i competències de l’aspirant.

En aquest sentit, la responsable de l’OIPEP va afegir que la participació en programes de pràctiques internacionals afavoreix notablement aquesta ocupabilitat mitjançant la potenciació de les competències lingüístiques, professionals i transversals de la persona titulada, així com l’orientació o reorientació de la carrera professional o el sector laboral idoni. Al·ludint a les xifres de l’últim seguiment realitzat a beneficiaris de pràctiques internacionals, Beas va anunciar que «el 77% dels participants estaven treballant tres anys després d’haver finalitzat les pràctiques internacionals, un 57% dels quals a l’estranger». Així doncs, va concloure que aquests programes aporten «un primer trampolí per a una carrera internacional».

Les jornades, que van comptar amb una setantena d’assistents, van incloure diverses novetats respecte a anys anteriors: la realització d’un taller de currículum creatiu, que va donar als participants les eines necessàries per diferenciar-se mitjançant el disseny d’un currículum o dossier original; la presentació del programa Erasmus Emprenedors de la Generalitat Valenciana, que permet als joves amb idees de negoci relacionar-se amb empresaris europeus; l’assessorament cultural, professional i d’aspectes quotidians al voltant de la vida a Irlanda i al Regne Unit, o la promoció de les eines PROMOTE (una guia molt completa al voltant de les pràctiques internacionals disponible a la pàgina web de l’OIPEP) i UJIXMON (un projecte de videorrelats en què els beneficiaris dels programes de pràctiques internacionals 2013/2014 hauran de participar).

Aquests plans de formació, que tenen una excel·lent acollida per part de l’estudiantat, inclouen entre els seus objectius la valoració de l’impacte de l’experiència en programes de mobilitat, tant des del punt de vista personal com professional; l’intercanvi d’experiències de mobilitat internacional; l’aportació d’informació al voltant de les tendències, eines i alternatives d’ocupació internacional, i la proliferació d’interès de l’estudiantat davant el procés d’inserció professional.

L’OIPEP ofereix actualment tres programes de pràctiques internacionals: beques Leonardo da Vinci, enfocades a titulats recents per la Jaume I que busquen una primera experiència laboral internacional; Erasmus Pràctiques, destinat l’estudiantat matriculat en l’assignatura de Pràctiques Externes a l’UJI, i Pràctiques Solidaries a Països Empobrits, per a la realització de pràctiques en universitats o altres institucions ubicades en països desfavorits.

D’aquesta manera, la Universitat Jaume I proporciona un valor afegit a la formació dels seus titulats i titulades per tal de millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral internacional i propiciar un espai de trobada entre l’estudiantat que busca una primera experiència qualificada.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions