La Jaume I amplia a set els terminis per a pagar la matrícula

01/07/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Matrícula matricula matricula

    L’estudiantat de l’UJI tindrà l’opció de pagar les taxes dels crèdits de matrícula fraccionades en set pagaments domiciliats que es realitzaran entre els mesos d’octubre i abril. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’ampliació dels terminis per al pagament de la matrícula corresponent al curs 2013/2014, que han passat de quatre a set terminis. D’aquesta manera, l’estudiantat de l’UJI tindrà l’opció de pagar les taxes dels crèdits de matrícula fraccionades en set pagaments domiciliats que es realitzaran entre els mesos d’octubre i abril.

D’altra banda, si en algun moment no es pot abonar el rebut per causes justificades, l’estudiant podrà presentar al·legacions i la Universitat avaluarà cada cas de manera personalitzada.

Una altra de les novetats que s’ha incorporat en la normativa acadèmica tant de grau i de màster, com de primer i segon cicle, és la possibilitat d’optar a l’ampliació de matrícula de forma que, segons el rendiment acadèmic de l’estudiantat, aquest podrà programar si amplia la matrícula en el termini que s’establisca. En aquest període d’ampliació de matrícula es podran afegir assignatures de segon semestre i les assignatures Pràctiques Acadèmiques Externes i Treball de Final de Grau. A més, en el cas d’estudis de Màster s’habilitarà un període de matrícula de segon semestre dirigit a estudiantat de nou ingrés sempre que l’organització acadèmica del màster ho permeta.

Pel que fa a l’anul·lació d’assignatures, l’UJI ha incorporat a la normativa l’opció que l’estudiantat puga realitzar anul·lacions parcials de matrícula durant la segona quinzena del mes de novembre per a assignatures del primer semestre, i durant la segona quinzena de març per a les assignatures del segon semestre. D’aquesta manera, l’estudiantat no pagarà taxes de segona matrícula quan es torne a matricular d’aqueixes assignatures.

Per últim, l’UJI contempla la convocatòria d’ajudes de matrícula amb la finalitat de donar suport a l’estudiantat de grau i primer i segon cicle tenint en compte les diverses circumstàncies econòmiques o familiars per tal de promoure l’accés i la permanència en els estudis superiors i no deixar desprotegit l’estudiantat. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions