panoramica UJI

La manta tèrmica de la piscina de l’UJI genera en quatre mesos un estalvi superior al seu cost

23/05/2013 | SCP

Les mantes tèrmiques instal·lades a la piscina coberta de la Universitat Jaume I, junt a altres mesures de control, han permès estalviar, des del 9 de gener fins al 30 d’abril de 2013, un total de 48.228,65 €, el que suposa que la Universitat ja ha amortitzat el seu cost, que va ser de 45.778 €. Les mantes eviten les pèrdues d’energia en la superfície de l’aigua de la piscina per efecte de l’evaporació i l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes de l’UJI estima que gràcies a elles l’estalvi anual el 2013 estarà entorn dels 60.000-80.000 €, respecte del consum de l’any 2012.

La piscina coberta és una de les grans consumidores energètiques de l’UJI. Només en gas, el consum suposa el 18% del total del campus i, en electricitat, suposa un 10% del total. El cost anual del subministrament elèctric, d’aigua i de gas, el 2011, va ascendir a 212.268 euros.

El cobriment de la làmina d’aigua de la piscina en horaris fora d’ús permet apagar els dos deshumectadors elèctrics i la caldera per a calfar l’aigua.

D’aquesta forma, la piscina només roman oberta 5.000 hores a l’any, respecte del total de 8.760 hores a l’any, si es té en compte els horaris d’obertura i el tancament al mes d’agost, caps de setmana i festius.  L’estalvi que es generarà entre maig i desembre comportarà un estalvi directe en la factura energètica de la piscina coberta.

Cal tenir en compte que el major estalvi es produeix en els mesos més freds, ja que en els mesos amb temperatures exteriors més altes ja es paraven les màquines, a determinades hores del dia, quan la temperatura exterior era més alta que la de l’ambient.
 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16