Sexennis AVAP - Professorat ajudant doctor

31/01/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Convocatòria: Resolució de 5 de desembre de 2018, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es fixa el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per al professorat ajudant doctor corresponent a la convocatòria de 2018. 

 

Criteris: Resolució de 14 de novembre de 2018, de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascú dels camps d’avaluació (BOE 285, de 26 de novembre de 2018).

 

Termini: des del 10 de desembre de 2018 fins al 18 de gener de 2019.

Sol·licitud: es tramitaran exclusivament per via telemàtica a laseu electrònica de l'UJI. Podeu descarregar ací els models normalitzats per a l'imprés de sol·licitud i el curriculum vitae abreujatque, conjuntament amb la resta de documentació requerida en les bases de la convocatòria, cal adjuntar en la tramitació. Molt important: cal efectuar una sol·licitud diferent per a cada tram sotmés a avaluació.

Requisits de les persones sol·licitants: Estar contractat/da i en actiu a la Universitat Jaume I com a professorat ajudant doctor a data de 31/12/2018.

Petició del full de serveis: El full de serveis necessari per a efectuar la sol·licitud està disponible per a ser descarregat de manera automatizada des de laseu electrònica de l'UJIaccedint a: <<IGLU-Recursos humans-Expedient laboral-Sol·licitud de certificats oficials-Certificat de serveis prestats>>.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions