UJI

Divulgació científica

05/04/2018 | SCP

Un dels eixos fonamentals de la nostra activitat, com estableix el nostre Pla estratègic per a l’horitzó de 2018, és la creació de nou coneixement mitjançant la recerca i la innovació i la seua aplicació a través de la transferència. Tenim la voluntat d’incrementar els resultats d’una investigació de qualitat, potenciar la innovació, fomentar una recerca oberta i col·laborativa, augmentar la transferència de coneixement al teixit productiu i social i promoure els processos de divulgació científica per tal de ser capaços de donar a conèixer al conjunt de la societat tant el treball com l’aplicació dels seus resultats.