L'UJI, l'Hospital General Universitari de Castelló i la Fundació Fisabio patenten un manipulador uterí que millora la cirurgia ginecològica

07/06/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personal investigador del grup de recerca Biomecànica i Ergonomia de la Universitat Jaume I, la Unitat de Referència de Cirurgia Oncològica Abdomino-Pelviana (UR-COAP) de l'Hospital General Universitari de Castelló i la Fundació Fisabio han desenvolupat un manipulador uterí atraumàtic per a intervencions de cirurgia ginecològica mínimament invasiva.

Diversos estudis han evidenciat la necessitat de dissenyar un manipulador uterí que millori la tècnica quirúrgica amb abordatge laparoscòpic/robòtic i, en particular, que no lesioni el tumor inicial de cèrvix uterina si aquest fos el motiu de l'abordatge.

L'objectiu de l'equip investigador, integrat per José Antonio Llueca de la
Unitat Predepartamental de Medicina i Javier Andrés del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció, és que l'instrument quirúrgic patentat pugui aplicar-se en les operacions d'histerectomia abdominal laparoscòpica/robòtica, mitjançant un sistema de subjecció per buit a la cèrvix amb un sistema de copes intercanviables de diferent tallatge.

D'aquesta manera, s'evitaria la lesió del tumor inicial, es minimitzaria el mal causat en la manipulació de l'úter i disminuiria la possible migració de probables agents cancerígens. Entre els seus beneficis també estaria una reducció del temps quirúrgic de la cirurgia i l'augment de la seguretat del pacient en disminuir les complicacions operatòries derivades de la tècnica quirúrgica.

La tecnologia, validada a escala experimental a l'entorn de laboratori i protegida mitjançant sol·licitud de patent, ha sorgit al marc del programa de col·laboració UJI-FISABIO i seria aplicable en indústries que fabriquen i comercialitzen manipuladors uterins i està disponible per al desenvolupament i adaptació en aplicacions concretes mitjançant acords específics i de llicència amb empreses.

La Universitat Jaume I, a través de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament Tecnològic i el Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica, facilita la transferència científica i tecnològica del seu personal investigador amb el propòsit d'avançar en la seva vocació de transmissió i difusió del coneixement científic, tècnic, social i humanístic.

En aquesta mateixa línia, la Fundació Fisabio, amb l'objectiu de generar sinergies i estimular noves col·laboracions entre el personal investigador i professionals de diferents universitats, col·labora amb la universitat pública de Castelló a través del Programa UJISABIO.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions