L’UJI enceta 26 projectes finançats pel Pla Estatal d’Investigació 2022

29/11/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El personal investigador de la Universitat Jaume I de Castellón ha obtingut 3,34 milions d’euros de l’Agència Estatal d’Investigació per al desenvolupament de 26 nous projectes d’investigació en el marc de la convocatòria per a 2022 del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, que centra els seus objectius en els sectors més estratègics per la recuperació de la crisi de la COVID-19 i la construcció d’un futur més sostenible, com són la salut, la transició ecològica i la digitalització.

La universitat pública de Castelló ha aconseguit una taxa d’èxit (nombre de projectes aprovats del total presentats) del 48%,similar a la taxa d’èxit del conjunt de la convocatòria, i un finançament mitjà per projecte d’uns 130.000 euros. Amb la convocatòria de 2022, la Universitat Jaume I arriba als 25,34 milions d’euros de finançament per a R+D+i des de la posada en marxa de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació fa una dècada.

En concret, la universitat pública de Castellón posarà en marxa quatre projectes en les àrees de Química, Psicologia i Matemàtiques; tres en Economia; dos en les àrees de Física, Ciències i Tecnologia dels Materials i Ciències Socials; i un en les àrees de Ciències Agràries i Agroalimentàries, Dret, Ment, llenguatge i pensament, Producció industrial, enginyeria civil i enginyeries per a la societat i Tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les actuacions subvencionades seran executades, en les modalitats de projecte individual o coordinat, per equips de recerca dirigits per una o dues persones investigadores principals i la durada de les ajudes serà de tres o quatre anys. El pressupost es destinarà a despeses de personal, equipament i material fungible, despeses de viatges, publicacions científiques, patents i altres despeses directament relacionades amb el projecte. La concessió a l’UJI també inclou la dotació de deu ajudes predoctorals associades als projectes.

Addicionalment, les ajudes concedides també serviran per dotar econòmicament els projectes de cinc investigadors i investigadores que desenvolupen la seua recerca a l’UJI gràcies al seu pla d’atracció de talent, i que estan vinculats als instituts de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) i Nous Materials Avançats (INAM); els grups QSS de Química Sostenibles i Supramolecular, ENCOM-Vinculació Emocional i Comunicació i Química Teòrica i Computacional.

La convocatòria de projectes de generació de coneixement proporciona el conjunt d'ajudes més important per al foment de la recerca científica i tècnica a l’Estat i la selecció dels projectes s'ha realitzat mitjançant un procés rigorós d'avaluació externa, extremadament competitiu, en què cada projecte ha sigut avaluat per un mínim de quatre experts i al qual després la comissió d’avaluació ha aplicat criteris de màxima eficiència en l’assignació de recursos i un informe motivat per cadascun. En el conjunt de l’Estat, a la convocatòria de 2022 s’han presentat 6.185 propostes, de les quals han estat concedides 3.276.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions