L'INAM idea un mètode per a la producció de perovskites orgànic-inorgàniques d'halur d'estany per a la creació de dispositius optoelectrònics

02/11/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personal investigador de l'Institut de Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló ha creat un mètode per a la síntesi de perovskites orgàniques-inorgàniques d'halur d'estany, així com la generació a partir d'elles de pel·lícules o recobriments prims, que depositats sobre substrats presenten propietats optoelectròniques útils per a la creació de dispositius com, per exemple, els LED basats en perovskites (PeLEDs).

El mètode desenvolupat per l'equip format pel Dr. Samrat Das Adhikari i l'estudiant de doctorat Jesús A. Sánchez Diaz, i liderat per l'investigador Iván Mora Seró presenta excel·lents propietats de fotoluminescència i estabilitat que són indicades per a la seua aplicació comercial en el camp dels dispositius optoelectrònics (cèl·lules solars, LED…). Està validat a nivell experimental en laboratori i protegit mitjançant patent, disposat per al seu desenvolupament i adaptació en aplicacions particulars a través d'acords.

La invenció està emmarcada en el projecte europeu Drop-it del programa H2020 (Future and Emerging Technologies), liderat per la Universitat de València, que finalitza enguany. «L'objectiu, explicava Iván Mora Seró a l'inici del projecte, és estudiar materials com les perovskites d'halur, però lliures de plom i, per tant, amb menor toxicitat, per a crear tot tipus de dispositius electrònics amb possibilitats de ser impresos en substrats flexibles, com a leds, fotodetectors o altres dispositius optoelectrònics». El projecte també ha comptat amb la participació dels equips dirigits per Beatriz Julián i Víctor Sans.

La Universitat Jaume I, a través de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament Tecnològic i el Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica, facilita la transferència científica i tecnològica del seu personal investigador amb el propòsit d'avançar en la seua vocació de transmissió i difusió del coneixement científic, tècnic, social i humanístic.

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions