Quatre projectes de l’UJI apliquen la intel·ligència artificial i la teledetecció per a millorar la capacitat cognitiva, el seguiment del comportament humà, la intermediació laboral i superar limitacions espacials-espectrals

24/01/2023 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Personal investigador dels grups GIANT (Aprenentatge Automàtic per a Entorns Intel·ligents), TKBG (Bases de Coneixement Temporal), eVis (Enginyeria Visual) i DTSS (Dret del Treball, Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals) ha obtingut més de dos-cents cinquanta mil euros en l’última convocatòria competitiva del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 per al desenvolupament de quatre projectes de recerca en els quals apliquen la intel·ligència artificial per al seguiment digital del comportament humà, les capacitats cognitives dels adolescents, la millora de la intermediació laboral pública i la teledicció per a superar limitacions espacials-espectrals i temporals d’aquesta eina de detecció remota.

L’estudi «Localització i detecció integrada per al seguiment digital del comportament humà» dirigit per Raúl Montoliu Colás i Óscar Belmonte Fernández de GIANT - Grup de Recerca en Aprenentatge Automàtic per a Entorns Intel·ligents i de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) compta amb un pressupost de 115.071 euros per a proporcionar solucions noves de sistemes sensorials amb el propòsit de detectar la localització i alguns estats físics i fisiològics de les persones monitorades (tremolors, desplaçaments, etc.) i estats de comportament com la repetició de rutines.

Per a això, la recerca se centrarà en l’anàlisi de les dades obtingudes a partir de xarxes de sensors i el seu modelatge, així com de la digitalització de qüestionaris, per a trobar patrons de comportament que permeten avaluar l’estat de fragilitat física, cognitiva i social d’una persona. El subprojecte també inclou la col·laboració amb la resta d’equips del consorci per al desenvolupament de dues aplicacions: qualitat del moviment humà i seguiment digital de les activitats diàries, especialment entre les persones majors.

El projecte «Intel·ligència artificial explicable per a potenciar l’educació i el benestar social» dirigit per Rafael Berlanga Llavori i Zoe Falomir Llansola, del Grup TKBG - Bases de Conocimiento Temporal ha obtingut un finançament de 98.494 euros per a millorar les capacitats cognitives dels adolescents per mitjà de la Intel·ligència Artificial Explicable (XAI), els nous agents intel·ligents capaços d’ajudar els seus usuaris a prendre decisions i explicar explícitament aquestes decisions.

XAI4SOC-UJI proposa dos mecanismes principals d’interacció amb els agents XAI: els videojocs cognitius per a millorar les capacitats cognitives espacials de l’estudiantat de secundària i els sistemes conversacionals per al reconeixement i gestió de les emocions en els adolescents. Les tasques del projecte es realitzen en col·laboració amb diversos centres d’educació secundària de Castelló i amb l’spin-off SemanticBots per al desenvolupament dels bots conversacionals.

L’estudi «Fusió de dades inter-sensor per a productes espectrals-espacials realitzats en Sentinel/Flex» dirigit per Filiberto Pla del Grup en Enginyeria Visual – eVis de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT), qui ha col·laborat en projectes relacionats amb aquestes dues missions, planteja desenvolupar una utilitat de fusió de dades per a explorar les sinergies entre les missions FLEX (Fluorescence Explorer dissenyada per a mesurar remotament l’activitat fotosintètica de la vegetació) i Sentinel (programa d’observació de la Terra) que permeta generar productes millorats de nivell superior que podrien superar les actuals limitacions espacials-espectrals i temporals de les dades de teledetecció d’aquestes missions.

Dotat amb 36.300 euros de finançament, INTERSEN pretén combinar la robustesa de Sentinel-1 davant dels fenòmens atmosfèrics, la major resolució espacial de Sentinel-2, així com el rang espectral més ampli i la major resolució temporal de Sentinel-3, i la resolució hiperespectral de FLEX, per a complementar unes imatges amb altres mitjançant algorismes especialitzats que poden produir imatges millorades per a obtenir mapes de productes amb precisió de la superfície de la Terra.

El projecte «Intel·ligència artificial per a la millora de la intermediació laboral pública» dirigit per Arantzazu Vicente Palacio del grup DTSS - Dret del Treball, Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals, i dotat amb 36.033 euros, té per objectiu proporcionar a LABORA (Servei Valencià d’Ocupació) una aplicació d’intel·ligència artificial que li permeta millorar la seua eficàcia i eficiència en l’activitat d’intermediació laboral que duen a terme per a superar el repte de les diferents necessitats dels actors en el mercat de treball.

La intel·ligència artificial pot ser de molta utilitat en la generació de coneixement i el tractament de dades per a evolucionar cap a una societat de plena ocupació. L’aplicació podrà ser utilitzada també per altres serveis públics d’ocupació després de la fase inicial de prova per part de LABORA perquè anirà acompanyada d’un model explicatiu associat al model d’aprenentatge (Explainable IA) que permet explicar les decisions de l’algorisme i, per tant, adaptar-lo a les necessitats de cada mercat laboral.


PLA ESTATAL DE RECERCA

El personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha obtingut 4,17 milions d’euros de l’Agència Estatal de Recerca, dos més que en la convocatòria anterior, per al desenvolupament de 38 nous projectes de recerca del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, que centra els seus objectius en els sectors més estratègics per a la recuperació, com són la salut, la transició ecològica i la digitalització.

La taxa d’èxit (nombre de projectes aprovats del total presentats) se situa en el 70% (la mitjana nacional és d’un 50%) i amb un finançament mitjà per projecte d’uns 110.000 euros i 14 projectes més que en l’anterior edició. Amb la convocatòria de 2021, la Universitat Jaume I aconsegueix els 23,7 milions d’euros de finançament per a R+D+i des de la posada en marxa de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació fa una dècada.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions