L'UJI ocupa el segon lloc en el rànquing de producció científica per autoria de l'Observatori de la Producció Científica de l'Arquitectura Tècnica a Espanya 2021

25/05/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló se situa en segona posició entre les 48 universitats espanyoles analitzades en el nombre total de publicacions per autoria vinculades a l’àmbit de l’arquitectura tècnica, segons l’informe de 2021 de l’Observatori de Producció Científica d’Arquitectura Tècnica d’Espanya, editat per la Universitat de Granada. L’UJI comptava en 2021 amb onze membres en el personal docent i investigador amb formació prèvia d’arquitecte/a tècnic/a en els departaments d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció i Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.

Quant al nombre total de citacions rebudes en la WOS per autor, la universitat pública de Castelló ocupa la setena posició i tres dels onze docents estan entre els 30 primers llocs: Lucía Reig Cerdà, Marta Braulio Gonzalo i María José Ruá Aguilar. Si es considera el nombre total de documents acumulats registrats en la base de dades Web of Science (WOS), l’UJI ocupa la vuitena posició i la professora Lucía Reig ocupa la segona posició en la classificació per autoria H Index WOS.

Malgrat ser una universitat prou jove en la qual els estudis d'Arquitectura Tècnica es van implantar en 2005 i que el nombre de professors i professores amb el títol d'arquitecte/a tècnic/a és relativament reduït, cal destacar els resultats obtinguts pel personal docent i investigador de l’UJI. En els últims anys, la investigació s'ha centrat en diferents camps de l'edificació, com ara els conglomerants sostenibles, la rehabilitació energètica i regeneració urbana, els materials ceràmics, l'estudi del patrimoni cultural i del patrimoni arquitectònic i les tecnologies avançades d'alçaments gràfics i impressió 3D.

L'objectiu de l'informe presentat és analitzar la investigació realitzada pel personal docent i investigador d'arquitectura tècnica a Espanya, des de la perspectiva de les diferents universitats i el personal docent i investigador, ja que intenta compendiar la investigació registrada des del primer document en 1977 fins a l’actualitat. En aquesta edició de 2021 el nombre total d'universitats incloses en l'estudi ha sigut de 57, de les quals quatre són europees i cinc americanes.

L'Observatori de la Producció Científica de l'Arquitectura Tècnica a Espanya, editat per la Universitat de Granada, recopila tota la producció científica dels docents i investigadors amb formació en Arquitectura Tècnica. El responsable de la realització d'aquest treball ha sigut el professor Joaquín M. Durán Álvarez, arquitecte tècnic i docent del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat de Granada.

La informació necessària per a l'elaboració de l'informe s'ha extret de WOS (Clarivate Analytics) i SCOPUS (Elsevier) com a bases internacionals de monografies, articles de revista, comunicacions a congressos, capítols de llibres i patents i les mètriques associades amb aquestes. Pel que fa a índexs d'autors, també s'han afegit ResearchGate i Google Acadèmic, que s'han utilitzat per a la verificació d'autoria de documents i diverses mètriques, però no per a la recopilació de documents. De bases de dades espanyoles s'han recollit els documents de les bases del CSIC i les patents s'han buscat en WOS i, sobretot, en les bases nacionals (INVENES) i europees (Espacenet). Les tesis doctorals es comproven en els repositoris institucionals de les universitats, TESEU i Dialnet.

La identificació i registre de les dades s'ha fet de manera independent en bases pròpies en Refworks, ja que ni WOS, SCOPUS, Research Gate, Google Acadèmic, o els repositorios institucionals oferien una dada fiable. Així, s'han obtingut 2.871 documents totals de 978 docents AT, dels quals 474 són autors de documents científics. Les mètriques de WOS, SCOPUS, Research Gate i Google Acadèmic s'han obtingut el març de 2022.

L’informe complet es pot consultar en http://hdl.handle.net/10481/74845.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions