El concepte del sistema ETHNA s'aplicarà en «living labs» de tot Europa El projecte europeu ETHNA System, coordinat per la Universitat Jaume I, ha publicat l'última guia sobre governança ètica

11/03/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El projecte europeu ETHNA System, coordinat per la Universitat Jaume I, comença amb força l'any 2022 amb la publicació d'una versió actualitzada de la guia que recull el Concepte del Sistema ETHNA, una guia que utilitzaran les organitzacions que posaran a prova l'aplicació durant la duració del projecte. Aquest document serveix per a guiar la implementació de la governança ètica de la investigació i innovació responsables (RRI) en centres d'investigació i innovació (RPO) i en les organitzacions de finançament a la investigació (RFO).

La guia és la culminació d'un extens procés de consulta a múltiples parts interessades. Hi van participar al voltant de 900 interessats externs de tot el món per a ajudar a revisar i validar la primera versió del concepte del Sistema ETHNA. Les principals conclusions del procés apunten a la necessitat de crear un sistema més adaptable que aborde dues dimensions essencials per a la institucionalització de la RRI: el suport del lideratge d'alt nivell i l'existència d'una base de suport. Per a adaptar-se amb èxit a aquestes diferents característiques institucionals, el Sistema ETHNA preveu diferents models perquè els implementadors puguen triar el nivell que millor s'adapte a la seua estructura interna.

La publicació de la guia serveix de base per a la següent fase crítica del projecte: la seua aplicació a través dels living labs. El sistema ETHNA es provarà i verificarà a través de living labs en quatre contextos diferents de l'educació superior, el finançament de la investigació, ecosistemes d'innovació i centres d'investigació en sis organitzacions diferents d'Espanya, Noruega, Estònia, Portugal i Bulgària. En l’ETHNA Lab, els participants intervindran en un procés de cocreació i experimentació per a democratitzar i millorar els elements que constitueixen el Sistema ETHNA.

Elsa González Esteban, coordinadora del projecte i professora del Departament de Filosofia i Sociologia de l'UJI, assenyala que «d'una banda, els living labs ajudaran a demostrar que el canvi positiu és possible amb la cocreació compromesa i analitzada amb les parts interessades. I, d'altra banda, un procés d'implicació de diverses parts interessades en els living labs conduirà a la inclusió de representants de cada sector en els processos d'innovació. Aquest procés crearà resultats dels quals es puguen beneficiar totes les parts interessades». Els resultats s'incorporaran a la versió final del Sistema ETHNA.

Sobre ETHNA

El projecte ETHNA System, finançat per la Unió Europea, pretén desenvolupar i aplicar un sistema flexible de governança ètica per a l'ús d'investigació i innovació responsables (RRI) en centres d'investigació i organitzacions de finançament de la investigació.
El sistema es compon d'una Oficina/Tècnic ETHNA de RRI i de tres eines d'orientació: un Codi d'Ètica i Bones Pràctiques en R+I, un Comitè d'Ètica en R+I i una Línia d'Ètica per a una comunicació segura.

Aquestes eines es reforcen amb indicadors de rendiment i metodologies de treball per a la RRI. Els blocs de construcció del Sistema ETHNA són flexibles i adaptables i permeten diferents nivells de compromís institucional, segons les necessitats i capacitats de cada organització.

El Sistema ETHNA, que s'aplicarà i validarà en sis organitzacions diferents en cinc països, proposarà intervencions institucionals per a abordar els reptes ètics que es plantegen durant les activitats d'investigació i innovació. El propòsit és desenvolupar una estructura de governança que siga sostenible en el temps i puga ser transferida a altres centres, afavorint una investigació i innovació més responsable basada en el compromís amb els ciutadans i la societat.

El projecte, llançat el gener de 2020 i finançat pel Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, està liderat per la Universitat Jaume I i compta amb la participació de deu socis en vuit països.

Més informació: https://ethnasystem.eu

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions