El grup Geotec de l’UJI posa a l’abast de la comunitat educativa dos recursos per a afavorir el pensament computacional entre l’estudiantat preuniversitari

13/10/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Sucre4Kids està orientat a l’últim cicle d’educació primària i Sucre4STEM a l’etapa d’educació secundària.

La nova llei educativa, la LOMLOE, ha introduït noves competències en el currículum escolar, les competències STEM, que abasten les matemàtiques, la ciència, la tecnologia i l’enginyeria i que es concreten en nous continguts com ara les tecnologies immersives, robòtica educativa, recursos digitals per a la divulgació científica o pensament computacional i programació per blocs.

El Grup d’Investigació en Tecnologies Geoespacials (GEOTEC), integrat en l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I de Castelló, ha creat dos recursos didàctics per a fomentar un d’aquests nous continguts curriculars, el pensament computacional i la programació per blocs, que seria «el procés de pensament que intervé en la formulació dels problemes i les seues solucions, que poden ser realitzades per un processador d’informació», segons la definició establida per Cuny, Snyder i Wing.

El projecte Sucre4Kids, adreçat a l’alumnat de l’últim cicle d’educació primària, se centra en tres pilars: familiaritzar l’estudiantat amb els dispositius electrònics i el moviment maker que permet que qualsevol persona amb un poc de formació puga construir els seus propis dispositius intel·ligents; afavorir les competències i habilitats pròpies del pensament computacional perquè moltes d’aquestes habilitats estaran presents en moltes professions del futur, i fomentar la connectivitat i la col·laboració entre grups per a obrir noves dinàmiques d’aprenentatge.

El projecte Sucre4STEM té com a objectiu, igual que l’anterior, despertar vocacions científiques i promoure el pensament computacional i la programació com a eina de resolució de problemes, però en aquest cas està adreçat a l’etapa d’educació secundària (ESO, batxillerat i FP de grau mitjà). Les característiques tecnològiques que integra aquest projecte obrin la porta a nous tipus de dinàmiques i projectes col·laboratius entre l’alumnat, de manera que augmenta la interactivitat i la comunicació entre ells.

Els projectes engloben diversos recursos didàctics, entre els quals destaca el maletí SucreKit, que integra components electrònics (sensors i actuadors) i un microcontrolador, per a connectar-los fàcilment. En el cas del Sucre4Kids s’incorporen targetes NFC (amb pictogrames) per a dotar el muntatge de funcionalitat, mentre que el Sucre4STEM compta amb un dispositiu, el SucreCore, que permet la programació per blocs per tal d’aconseguir la funcionalitat que es pretén.

El projecte, desenvolupat pels investigadors de Geotec Carlos Granell Canut i Sergi Trilles Oliver, es va iniciar fa quatre anys amb finançament del mateix grup d’investigació. Avui dia, la iniciativa ha arribat a més de quatre mil estudiants a través de la presentació en diverses fires científiques i esdeveniments de divulgació i, fins ara, més de dos-cents estudiants han pogut interactuar directament amb aquest recurs didàctic.

Actualment, el projecte Sucre4Kids compta amb finançament del Pla de Promoció de la Investigació (UJI-B2020-31) i el projecte Sucre4STEM de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT-MICCIN) a través de la línia vinculada a l’educació i les vocacions científiques (2019-15198).

Més informació: http://www.programasucre.com/

Imatge: Sergi Trilles i Carlos Granell (d'esquerra a dreta)

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions