L’UJI instal·la equips de mesura de l’aerosol atmosfèric en zones d'interiors per a analitzar la concentració del virus SARS-CoV-2

31/03/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’equip investigador multidisciplinari de les universitats Jaume I de Castelló, Universitat de València i Miguel Hernández d’Elx, dirigit per la professora Juana María Delgado Saborit de l’UJI, ha començat la instal·lació d’equips de mesura a l’interior de centres públics amb la finalitat d’avaluar la càrrega genètica del virus SARS-CoV-2. A Castelló, ja s'han agafat mostres a la cafeteria de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i a una aula de la Facultat de Ciències de la Salut i en els mateixos espais a l’Institut d’Educació Secundària de la Vall d’Alba.

El projecte «Detecció del SARS-CoV-2 en aerosol atmosfèric en ambients interiors com a eina d’avaluació de mesures sanitàries de prevenció i d’alerta de la transmissió de la COVID-19», finançat per la Generalitat Valenciana com a projecte d’excel·lència amb prop de dos-cents mil euros, té com a principal objectiu determinar la càrrega genètica del virus SARS-CoV-2 en mostres d’aerosols recollides en ambients interiors i avaluar si aquesta detecció pot ser una eina útil com a sentinella d’alerta en futurs episodis de la COVID-19.

L’estudi contempla la instal·lació d’equips de mesura en una estació de Metro de València, centres universitaris i educatius, centres sanitaris d’atenció primària i hospitalaris i centres d’atenció a majors perquè entre els seus objectius està avaluar l’efectivitat de les mesures sanitàries de prevenció que s’apliquen actualment, per tal de reorientar-les o proposar-ne de noves d’acord amb els resultats obtinguts a l’estudi, ja que la concentració del virus en ambients amb menor ventilació constitueix una oportunitat per a la detecció primerenca.

Per a obtenir conclusions que permeten determinar l’eficàcia de les mesures adoptades, l’equip investigador es proposa recollir mostres durant més de quatre mesos, que serviran per a realitzar anàlisis bioquímiques de càrrega genètica relativa al SARS-CoV-2 en l’aerosol atmosfèric. A més a més, analitzant la tendència de les mesures preses en l'estació de Metro València, es pretén «desenvolupar una eina de detecció precoç de futurs episodis de COVID-19 que servisca per a prendre mesures ràpidament per a evitar la transmissió de contagis», explica la investigadora Juana Delgado.

Aquesta eina d'alerta servirà per a facilitar el disseny de plans d’emergència i de mesures d’actuació per a reduir l’impacte de futurs episodis de COVID-19 en el benestar de la població i l’economia. L'estudi també serà d’utilitat per a comunicar informació rellevant a la població general i vulnerable amb la suficient antelació per a reduir l’impacte de nous episodis.

L'equip d’investigació està format per Juana Maria Delgado, del grup d’Epidemiologia Perinatal, Salut Ambiental i Investigació Clínica de l’UJI; el catedràtic Vicente J. Esteve Cano (UJI) i les investigadores Ana Esplugues (UV) i Nuria Galindo (UMH) que conformen el comitè assessor científic de qualitat de l’aire; les investigadores de l’UJI Rosa de Llanos, Manuela Barneo i Paula Carrasco com a expertes en Microbiologia; i els investigadors Marisa Reblagliato (UJI), Juan B. Bellido (UJI); María Barberá (UJI) Maria Luisa Estarlich (UV), Ferran Ballester (UV) i Carmen Iñíguez (UV), que conformen el comitè assessor científic d’epidemiologia ambiental.

L’ajuda concedida per la Generalitat Valenciana a finals de 2020 formava part d’un paquet de subvencions de caràcter excepcional, destinades a entitats que disposaran de projectes d'investigació d'excel·lència per a l'anticipació i l'adaptació a situacions derivades de la COVID-19. La finalitat de la iniciativa era el finançament de projectes d'R+D d'excel·lència de caràcter estratègic que permeta a les administracions públiques disposar dels millors instruments per a la lluita contra el coronavirus.

La Universitat Miguel Hernández d’Elx instal·la l’estació de mesura de l’aerosol atmosfèric urbana

La professora del Grup de Recerca del Laboratori de Contaminació Atmosfèrica de la Universitat Miguel Hernández  d'Elx Nuria Galindo ha presentat a Elx l'estació de mesura atmosfèrica urbana per a analitzar la presència de restes genètiques de la COVID-19 a la ciutat. L'equip multidisciplinari de recerca integra personal de les universitats Jaume I de Castelló, València i Miguel Hernández d'Elx, així com de la Fundació FISABIO i la Direcció de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la GVA.

La instal·lació d'aquesta estació s'emmarca dins del projecte «Detecció de SARS-CoV-2 en mostres d'aerosol atmosfèric» finançada amb una de les ajudes a equips de recerca científica en SARS-CoV-2 i COVID-19 de la Fundació BBVA i, a la presentació d'aquest, han assistit el rector de la UMH, Juan José Ruiz, i l'alcalde d'Elx, Carlos González.

L'estació que ha instal·lat la UMH en el quiosc de la Glorieta, cedit per l'Ajuntament, se suma a les ja instal·lades en els centres neuràlgics de València i Castelló. Amb un important trànsit diari de persones, aquestes estacions permetran a l'equip investigador del projecte obtenir mostres representatives de la càrrega genètica del virus.

L'estació integra dos mesuradors que capten l'aerosol atmosfèric per mitjà de filtres de fibra de quars. Un d'aquests, amb un cabal de mostreig de 500 litres per minut, de la marca MCV, recollirà mostres de partícules en suspensió totals. L'altre, amb un capçal de selecció de partícules atmosfèriques per sota de 10 micres de diàmetre, funciona amb un cabal de 38 litres per minut. També compta amb un altre mesurador amb un capçal que permet recollir partícules de grandària inferior a 2,5 micres per a determinar la seua concentració en el punt de mesura.

Per a obtenir l'eina d'alerta que permeta avançar-se a possibles brots de la malaltia, el personal del projecte recollirà diàriament els filtres dels mesuradors integrats en les estacions urbanes i, posteriorment, els analitzarà en el laboratori, en un procediment similar al de la PCR, per a detectar la càrrega genètica del SARS-CoV-2. D'aquesta manera, es podrà estudiar el desfasament entre la incubació del virus i el pic d'infectivitat associat a l'espiració de partícules virals i la presència de símptomes, amb l'objectiu de crear una xarxa d'alerta que facilite el disseny de plans d'emergència i mesures d'actuació preventives.

Imatges: L’equip investigador durant la instal·lació dels mesuradors o recollida de mostres en la Universitat Jaume I, IES Vall d’Alba i estació urbana d’Elx.

Recurs d'imatge estacions-mesura-covid index

Restes COVID-19 en aerosol atmosfèric

Les estacions de mesurament de l'aire permeten al personal científic analitzar la presència de restes genètiques de la COVID-19 en l'aerosol atmosfèric.

Recurs d'imatge estacio-atmosferica-covid-19 index

Mesura atmosfèrica COVID-19

L'equip multidisciplinari liderat per la investigadora del programa GenT Juana Delgado Saborit ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de la capital.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions