UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI enforteix la innovació per a facilitar el desenvolupament de prototips a partir de la recerca pròpia

El Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI enforteix la innovació per a facilitar el desenvolupament de prototips a partir de la recerca pròpia

16/02/2021 | SCP

El Pla de Promoció de la Investigació 2021 de la Universitat Jaume I, amb una inversió propera als quatre milions d’euros, inclou tot un seguit de novetats agrupades en tres eixos: enfortir la transferència de resultats d’investigació impulsant el desenvolupament de prototips; redefinir l’estratègia de recursos humans millorant la formació i retenció de talent i potenciar la ciència en obert. La rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha subratllat «el compromís institucional per consolidar a l’UJI una comunitat investigadora professionalitzada, competitiva i oberta al món, capaç d’enfrontar-se amb garanties d’èxit als importants reptes i desafiaments que té el mateix desenvolupament científic».

Pel que fa a la innovació, el Pla posa en marxa una nova actuació adreçada a la valorització i transferència de resultats d’investigació, amb la finalitat de desenvolupar productes, serveis o tecnologies a partir de la recerca pròpia que donen com a resultat almenys un prototip operatiu. En aquest eix, es farà especial incidència en els camps de les tecnologies aplicades a la salut, la sostenibilitat ambiental i la transformació digital de les empreses i l’administració pública.

El propòsit d’aquesta convocatòria és oferir ajudes amb la finalitat de realitzar projectes de prova de concepte que tenen com a objectiu la validació de tecnologies, generades a partir d’un resultat de recerca, en condicions més properes a la realitat i buscant incrementar el seu potencial d’explotació.

També s’impulsa, juntament amb la Fundació Fisabio, la realització de projectes d’innovació en l’àmbit de la investigació biomèdica i de la salut, on es prestarà especial atenció als projectes que ajuden a mitigar els efectes de la COVID-19.

Una altra de les novetats del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI suposa el desplegament de diferents aspectes recollits en el Pla d’Acció de l’Acreditació HR Excellence in Research (hrs4r), que la Comissió Europea va concedir a la Universitat Jaume I el 12 d’agost de 2020, per tal de consolidar aquesta estratègia europea d’excel·lència científica.

Així, es revisen les convocatòries del Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador, amb la finalitat de millorar les condicions laborals del personal investigador en formació. A més, es facilita la retenció del talent investigador que ha gaudit en la Universitat Jaume I d’una ajuda amb càrrec a programes externs altament competitius.

D’altra banda, i en consonància amb la «Declaració institucional a favor de la promoció de l’accés obert a la Universitat Jaume I», el Pla incideix en la rendició de comptes i l’impuls a la difusió de resultats i dades d’investigació en accés obert mitjançant el repositori institucional.

El Pla de Promoció de la Investigació constitueix una de les eines més potents per a incentivar la realització d’activitats d’investigació i transferència del coneixement entre el personal docent i investigador. Amb un conjunt d’actuacions fàcilment identificables i que es convoquen regularment, permet en gran manera mantenir i planificar l’activitat investigadora dels grups, posant al seu abast els instruments necessaris per a portar-la a terme.

Segons explica el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, «el desplegament de les diferents accions implica un important esforç institucional, fet des de la convicció del paper central que la generació i la transferència del coneixement tenen en el progrés i benestar social. Aquest convenciment ha sigut refermat per l’evidència científica, conjuntament amb el sistema de salut, a l’hora d’afrontar la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2».

Amb aquest instrument, la Universitat Jaume I pretén donar resposta a cinc dels objectius estratègics recollits en el Pla d’Acció de Govern de la Universitat Jaume I 2019-2022: potenciar la investigació de qualitat; enfortir els recursos humans dedicats a la investigació; facilitar l’activitat del personal investigador; promocionar l’emprenedoria, la transferència de coneixement i la innovació entre el personal investigador i acostar el coneixement generat en la Universitat a la societat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions