L’UJI inicia un procés col·laboratiu per a la creació del codi de bones pràctiques en investigació

03/12/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb el projecte europeu ETHNA System, ha impulsat l'elaboració del codi de bones pràctiques de recerca de la universitat. Aquest objectiu, emmarcat dins del procés d'acreditació de qualitat «HR Excellence in Research (hrs4r)» i dels principis de la Carta Europea, es desenvoluparà a través d'un procés col·laboratiu amb la participació d'experts i expertes de la universitat pública de Castelló.

El codi, que serà aprovat abans de finalitzar l'actual curs acadèmic, recollirà els compromisos de la institució i de la comunitat investigadora en matèries com l'accés obert, la integritat científica, el compromís públic i la igualtat de gènere en la recerca. Prèviament, el Vicerectorat d’Investigació i Transferència ha promogut, a través de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), una enquesta en la qual ha consultat la comunitat investigadora sobre les seues percepcions i coneixements sobre aquestes matèries. La consulta ha obtingut 539 respostes (el 52,33% del col·lectiu consultat) i els resultats, publicats en obert, han permès recollir dades rellevants sobre la matèria.

L'elaboració del codi de bones pràctiques en recerca es realitzarà durant els primers mesos mitjançant una sèrie de grups de treball que col·laboraran en el procés fins al mes de març de 2022. Aquest projecte anirà acompanyant de la reestructuració del comitè deontològic, que es constituirà com a comitè ètic de la recerca i empararà la labor d'altres subcomitès encarregats de la valoració de recerques amb éssers humans, animals i organismes genèticament modificats i agents biològics.

Amb aquest nou codi i reestructuració del comitè, la Universitat Jaume I consolidarà l'estructura de governança ètica de la institució de manera anàloga als centres capdavanters del context nacional i internacional.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions