La inestabilitat emocional, clau en la meitat de trets depressius en adolescents, segons una investigació de l’UJI

02/11/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un treball d’investigació dirigit pels professors Generós Ortet i Manuel Ignacio Ibáñez, del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de la Universitat Jaume I, ha conclòs que gran part dels símptomes depressius que mostren els adolescents i els adults joves tenen el seu origen en la dimensió neuroticisme/estabilitat emocional. L’estudi ha avaluat les variables de personalitat i altres tipus de variables de tipus psicològic o social «i com aquestes impacten en la persona, fent-la més vulnerable davant el desenvolupament de problemes comuns en l’adolescència», explica Ibáñez.

Sota el títol «Personalitat, estrès i salut mental: un estudi longitudinal en adolescents i adults joves», la investigació s’ha realitzat amb una mostra de quasi un miler d’adolescents dels centres de secundària Caminàs i Bovalar de Castelló, que s’ha combinat amb col·laboracions amb altres països, a partir d’un estudi amb més de 3.000 estudiants universitaris de quatre països diferents. Els resultats obtinguts posen en relleu «l’enorme importància de les característiques de personalitat en el desenvolupament de símptomes associats a trastorns de caràcter internalitzant (com depressió o ansietat) i externalitzant (consum de substàncies, conductes addictives, agressivitat o trets psicopàtics) tant en joves com en adults».

L’anàlisi en què s’ha basat aquesta investigació incorpora l’avaluació d’altres dimensions bàsiques de la personalitat, enteses com els diferents graus que una persona mostra en les dimensions d’extraversió/introversió, amabilitat/antagonisme, responsabilitat/desinhibició i apertura de ment/tancament. La recerca mostra com «la personalitat s’interrelaciona de forma complexa amb múltiples factors psicològics i socials» en el desenvolupament d’un ampli espectre de símptomes psicopatològics. Així, aspectes de personalitat com un baix grau d’amabilitat i de responsabilitat, poden interactuar amb altres variables de risc com l’afiliació amb amics antisocials per a predir comportaments agressius o el consum de substàncies. En aquest punt, Ibáñez indica que «els joves amb trets de personalitat com la baixa amabilitat o antagonisme que, a més, tenen amics que podem anomenar “antinormatius”, tendeixen a realitzar conductes més agressives i violentes».

Un altre exemple d’aquesta complexa interrelació entre personalitat i l’entorn, i que l’estudi també ha mostrat, assenyala que els esdeveniments negatius de la vida poden incrementar la possibilitat que l’adolescent desenvolupe símptomes depressius, «però no a tothom per igual, sinó que depèn en part del seu neuroticisme, de la seua inestabilitat emocional, un detall que en adults ja s’ha observat, mostrant com la personalitat pot resultar un multiplicador dels símptomes».

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions