L'UJI analitza la concentració mediàtica i d'Internet en un projecte d'escala global L'estudi «Global Media and Internet Concentration Project» implica quasi 40 països de tot el món i està liderat a Espanya per l'UJI i la Universitat del País Basc

05/10/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I i la Universitat del País Basc lideren l'equip espanyol del projecte Global Media and Internet Concentration Project (GMICP), un estudi internacional que implica investigadors de quasi 40 països de tot el món i que té com a objectiu conèixer la concentració empresarial que existeix en els sectors mediàtics i en Internet. Concretament, el grup espanyol està a càrrec de la professora de l'UJI Jessica Izquierdo Castillo i el professor de la UPV/EHU Juan Carlos Miguel de Bustos.

El projecte, que compta amb més de 2 milions de dòlars en finançament i té com a principal investigador el catedràtic Dwayne Wynseck de la University of Carleton (Canadà), estudia com els mitjans de comunicació i les companyies tecnològiques estan connectades amb el capitalisme i la societat. Per a això, l'estudi analitza l'evolució de les empreses mediàtiques i d'Internet en el període 2021-2028. Els resultats se sumaran als obtinguts en un projecte anterior i s’assolirà un registre de més de 40 anys sobre l'evolució històrica de l'economia dels mitjans.

L'arribada i expansió massiva d'Internet i les plataformes digitals a escala planetària genera la necessitat de preguntar-se si les indústries mediàtiques, tant individualment com col·lectiva, es concentren més o menys amb el pas del temps. A mesura que augmenta la influència dels grups tecnològics Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba i Tencent, o de les plataformes de streaming com Netflix, els protocols oberts i comuns d'Internet estan sent reemplaçats pels estàndards d'aquestes grans companyies. Al mateix temps, els grups mediàtics es tornen cada vegada més dependents de la plataforma d'Internet, la qual cosa compromet la seua pròpia autonomia.

Aquests canvis poden redefinir les condicions que donen forma a qui pot dir i fer què, a qui i en quins termes, però també qui es beneficia del procés, des que es produeix l'accés a Internet, les dades que es generen, la protecció de la privacitat, i fins i tot qui innovarà, tindrà èxit o fracassarà. Tot això té profunds efectes en la vida diària de les societats actuals, en la seua economia i fins i tot en la democràcia. Aquesta qüestió és la que mou investigadors i investigadores de quasi 50 universitats per a estudiar aquest fenomen en països de tot el globus.

Segons explica la investigadora de l'UJI Jessica Izquierdo, en l'actualitat, les indústries mediàtiques i d'Internet «estan cada vegada més vinculades entre si, per la qual cosa els grups tecnològics coneguts com GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) tenen cada vegada més interessos mediàtics, mentre que els mitjans tenen major dependència dels tecnològics». Aquest fenomen «suposa un gir copernicà, perquè replanteja la necessitat d'analitzar els moviments estratègics dels referits grups amb noves eines, i de considerar el poder de mercat i la concentració sobre bases metodològiques i de càlcul que han de ser inventades», afegeix Miguel de Bustos.

El projecte GMICP aporta un valuós compendi d'informació que permetrà a investigadors de tot el món, així com a institucions públiques i privades interessades, conèixer l'evolució dels mercats mediàtics i d'Internet a escala global, i determinar si creix o decreix el grau de concentració i, amb aquesta, els riscos per a la democràcia de les societats digitals.

Jessica Izquierdo Castillo és professora titular del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I. Dirigeix el grup de recerca Observatori de Continguts i Plataformes Mediàtiques (OBCOP), les principals línies de treball del qual es vinculen a l'estudi de l'ecosistema mediàtic en l'era de la convergència digital, així com també la seua estructura i continguts. Imparteix docència sobre l'estructura del sistema comunicatiu i la programació de continguts mediàtics. Ha sigut professora convidada en diferents països. Entre les seues principals línies de recerca es troben l'evolució de les estructures mediàtiques, les transformacions en els models de negoci i la televisió pública.

Juan Carlos Miguel de Bustos és catedràtic de la Universitat del País Basc, on imparteix docència sobre els aspectes econòmics de les indústries culturals i l'estructura del sistema comunicatiu. Participa en cursos de doctorat de diferents departaments de la UPV-EHU. És professor convidat en diferents països, en cursos de doctorat i de màster. Les seues publicacions i recerques són relatives a l'anàlisi de canvis estructurals en els grups de comunicació i en la televisió pública. Des de fa diversos anys investiga sobre els GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft): competència, privacitat i continguts.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions