UJI
  • UJI
  • Especialistes de l'Hospital Provincial de Castelló i de l'UJI creen rèpliques d'òrgans de pacients en 3D per a donar suport a la docència

Especialistes de l'Hospital Provincial de Castelló i de l'UJI creen rèpliques d'òrgans de pacients en 3D per a donar suport a la docència

10/07/2020 | SCP

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Universitat Jaume I (UJI) col·laboren en un innovador projecte que consisteix en la impressió d'òrgans tridimensionals que s'obtenen a partir d'imatges radiològiques de pacients del centre sanitari amb la finalitat que aquestes rèpliques sintètiques, idèntiques a les reals, puguen destinar-se a la docència i recerca.

El Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció en col·aboració amb la Unitat Predepartamental de Medicina.de l'UJI està elaborant un estudi per a la impressió d'òrgans humans en 3D amb la finalitat que siguen utilitzats per l'alumnat que cursa els graus en Medicina i Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut.

Aquest conveni de col·laboració subscrit per l'Hospital i la Universitat millora la qualitat docent en l'àmbit de l'anatomia i evita l'ús extensiu del cadàver humà, amb el qual es redueixen els costos econòmics i les consideracions ètiques. A més, les peces no estan impregnades de substàncies nocives necessàries per a la fixació dels cadàvers, per la qual cosa no existeixen riscos per a la salut associats a aquests fixadors.

La impressió 3D es duu a terme a partir de tomografies computades i ressonàncies magnètiques obtingudes a pacients del Consorci complint en tot moment amb la llei de protecció de dades i garantint l'anonimat de les persones. Les imatges proporcionades pel servei de radiodiagnòstic són processades pels especialistes del centre sanitari mitjançant aplicacions informàtiques i passen a convertir-se en volums que posteriorment, en la universitat, s'imprimeixen en 3D.

El doctor Miguel Ángel Santamaría, cap de l'Àrea de Diagnòstic per la Imatge del Consorci, ha destacat que el projecte propicia la possibilitat de tenir múltiples peces per pràctica, amb el que millora l'accessibilitat a eines precises i de vital importància per a ensenyar els secrets de l'anatomia humana a partir de models realistes.

«La creació d'aquests òrgans sintètics idèntics als reals -ha afegit Santamaría- serveix per a millorar la capacitació i formació de l'estudiantat, ja que es poden examinar exhaustivament defectes, anomalies o patologies que presenten els pacients».

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions