UJI
  • UJI
  • Notícies
  • L’UJI i la UOC creen una app per a l’avaluació i el tractament de les habilitats de comunicació social en xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys

L’UJI i la UOC creen una app per a l’avaluació i el tractament de les habilitats de comunicació social en xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys

17/06/2020 | SCP

Personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han desenvolupat PleaseApp, una aplicació que té com a objectiu l’avaluació, l’avaluació dinàmica i el tractament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social en xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys, amb la utilització d’un entorn atractiu, lúdic i familiar per als menors.

L’eina està dirigida a professionals de la psicologia, la logopèdia i altres especialistes de l’atenció psicoeducativa que treballen amb xiquets i xiquetes que tenen un trastorn del desenvolupament, especialment amb dificultats pragmàtiques i de comunicació social. L’aplicació informàtica està enregistrada i preparada per a la seua instal·lació i ús en Windows i Mac, en espera d’un acord de llicència.

El disseny dels ítems s’ha basat en estudis empírics i revisions. En primer lloc, han tingut en compte les fites del desenvolupament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social durant la infantesa de xiquets amb desenvolupament típic, i en segon lloc, les dificultats evidenciades pels xiquets i xiquetes amb desenvolupament atípic del llenguatge, com ara aquells que tenen un trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) o trastorn de l’espectre autista (TEA).

«Aquest mètode innovador permet obtenir una perspectiva puntual o dinàmica de les habilitats del xiquet, i per tant proporciona informació útil per a planificar intervencions posteriors adaptades a les necessitats reals en l’àmbit educatiu», expliquen les investigadores de l’UJI, Clara Andrés i Raquel Flores, i l’investigador de la UOC, Alfonso Igualada.

L’app —desenvolupada en versió nativa i versió webapp— ha sigut provada amb població infantil entre 3 i 12 anys (amb trastorns del neurodesenvolupament i sense), i ha permès detectar si el menor té habilitats pragmàtiques i de comunicació social apropiades per a l’edat, així com especificar quins problemes particulars presenta en deu nivells diferents: comprensió del llenguatge figurat; comprensió d’intencions complexes; comprensió de l’humor; l’aprenentatge de noves paraules des del context; l’ordenació de seqüències de situacions comunicatives; les habilitats de metapragmàtica conversacional; habilitats de referència; la integració gest-parla-context; l’ús de fórmules de cortesia, i la comprensió de peticions indirectes.

L’eina permet dur a terme una intervenció lúdica i motivadora, ja que inclou sistemes de premis i feedbacks de millora, a més de tenir una versió masculina i una femenina. Cadascun dels deu nivells correspon a un context diferent i els personatges, majoritàriament, són xiquets i xiquetes. Usen escenaris amb contextos familiars per als xiquets en període escolar, com ara l’escola, el zoològic, el parc o el cinema. En cada nivell, hi ha instruccions perquè el menor ajude el personatge principal a trobar la solució correcta triant entre diverses opcions. A més, els textos que s’usen en les instruccions, diàlegs o opcions, compten amb el seu àudio corresponent.

El professional d’atenció psicoeducativa pot crear tants participants com vullga, i incloure-hi informació: codi, gènere, data de naixement, diagnòstic, escola, nivell educatiu, observacions. En funció de l’objectiu terapèutic (avaluació, avaluació dinàmica o tractament), i de les característiques del menor (edat i habilitats), l’especialista l’haurà de supervisar o reforçar en major o menor mesura. A més a més, l’app disposa d’un itinerari d’avaluació i un altre d’intervenció que permet utilitzar-la en les seues funcions d’avaluació, avaluació dinàmica i tractament en cadascun dels deu components, i el professional pot obtenir un informe del que ha fet el participant en cadascun dels nivells que ha completat.

En la modalitat d’avaluació es determina el nivell d’habilitat del xiquet o xiqueta. En el d’avaluació dinàmica s’avalua el procés i el potencial d’aprenentatge, i les ajudes necessàries de les habilitats del menor. I tercer, amb la modalitat de tractament, es permet entrenar aquesta competència, ja que els ítems d’intervenció es poden usar dins d’un programa d’intervenció dels components de la pragmàtica.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions