Un estudi de l’UJI demostra que els informes ambientals de la indústria de la moda no revelen els seus impactes més rellevants La investigació liderada por la catedràtica María Jesús Muñoz Torres del grup SoGReS-MF ha analitzat, en el marc d’un projecte europeu H2020, els reptes en sostenibilitat global del sector tèxtil i la seua connexió amb la gestió empresarial

12/06/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un estudi de la Universitat Jaume I (UJI) demostra que els informes ambientals de la indústria de la moda s'alineen amb els reptes globals en l'àmbit de la sostenibilitat, tanmateix, no revelen els seus impactes més rellevants durant la cadena de subministrament de la producció tèxtil. Els resultats de la investigació europea liderada per la catedràtica María Jesús Muñoz Torres del grup SoGReS-MF s'acaben de publicar en la revista Environment, Development and Sustainability.

Aquest treball s'ha basat en l'anàlisi dels desafiaments ambientals globals per al sector de la moda des de dues perspectives: l'anàlisi de la informació corporativa de 31 empreses líders en sostenibilitat, pertanyents a totes les fases del cicle de vida de producció tèxtil i el càlcul dels impactes mediambientals recollits en la Petjada Ambiental Europea, mitjançant un procés de simulacions denominat del bressol a la tomba. En concret, es van dissenyar tres cicles de vida complets del producte estrela del sector, les samarretes, des de la producció de matèries primeres, fins a la comercialització i processos de final de vida dels productes per a tindre una visió clara dels impactes ambientals reals i on i com es produeixen.

Les simulacions realitzades pel grup SoGReS-MF de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques posen de manifest que els majors impactes ambientals del sector de la moda «no ocorren en les últimes fases de la vida dels productes per processos de reciclatge o d'extensió de la vida útil, sinó que tenen lloc durant les primeres fases del cicle de vida, durant la producció de matèries primeres i el processament per a la fabricació de peces de roba», com expliquen les autores. A més a més, els danys més importants «se circumscriuen a la gestió d'un recurs molt escàs en moltes parts del planeta, com és l'aigua, i a l'efecte dels processos de producció sobre la salut humana», argumenta la catedràtica del Departament de Finances i Comptabilitat de l'UJI María Jesús Muñoz Torres, qui recorda que aquest estudi es desenvolupa en el marc del projecte europeu Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), finançat a través del programa H2020.

Les conclusions evidencien, per exemple, que les companyies se centren amb major èmfasi a divulgar indicadors de canvi climàtic, en relació a les emissions de CO2 responsables de l’escalfament global i tenint en compte documents internacionals com ara l'Acord de París de 2015 de les Nacions Unides. No obstant això, els impactes ambientals més rellevants de la moda es concentren durant les fases de producció de matèries primeres, per l'elevat consum d'aigua o la seua contaminació, i la utilització de territori, o durant la confecció, a causa dels seus efectes sobre la salut humana, cancerígens i no, generats per la toxicitat dels processos.

El grup d'investigació de l'UJI Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social-Mercats Financers (SoGReS-MF) ha analitzat en aquest treball els efectes ambientals del sector de la moda tenint en compte els seus impactes globals al llarg de les seues cadenes de subministrament per a conèixer també si la informació oferida per les empreses del sector tèxtil en els seus informes de sostenibilitat i les seues webs corporatives està alineada amb els desafiaments ambientals globals i els punts crítics determinats per la seua petjada ambiental. «S'ha comparat la informació que ofereixen les empreses a través dels seus informes de sostenibilitat i responsabilitat corporativa, amb els punts crítics dels seus impactes segons l'estàndard de Petjada Ambiental Europea i en relació a compromisos en sostenibilitat de l'agenda global», subratllen.

MANCANCES EN LA INFORMACIÓ AMBIENTAL DE LES EMPRESES

Els resultats d'aquest treball del grup Sogres-MF de l'UJI, coordinat per la catedràtica del Departament de Finances i Comptabilitat María Ángeles Fernández, demostren que, encara que existeix coherència en la divulgació dels impactes de les empreses del sector amb els desafiaments ambientals globals, sobretot canvi climàtic, hi ha, des de la seua perspectiva, «una enorme desconnexió entre els punts crítics d'impacte ambiental específics del sector, obtinguts a través de l'anàlisi de la seua petjada ambiental, i la informació subministrada per les empreses tèxtils».

Aquesta investigació també suggereix que les empreses «podrien estar gestionant els problemes ambientals relacionats amb les preocupacions ambientals globals, però ignorant aquells més crítics i veritablement rellevants des d'un punt de vista tècnic, d'acord amb la naturalesa de la seua activitat. En conseqüència, «no sols és necessari tindre en compte la consciència corporativa respecte als desafiaments ambientals globals, sinó també abordar els punts crítics ambientals reals a nivell sectorial», agreguen les responsables de l'estudi.

En un context internacional, en opinió del grup d'investigació SoGReS-MF de l'UJI, és crucial mesurar i informar sobre els impactes en aspectes ambientals de les empreses, tenint en compte totes les seues cadenes de subministrament. Els resultats obtinguts en aquest treball europeu ajuden als actors de les cadenes de producció globals, als reguladors i a altres organitzacions i individus, com ara els consumidors finals, interessats a conèixer en profunditat el problema i abordar el desafiament de la seua gestió.

Algunes de les principals línies d'investigació del grup SoGReS-MF, integrat per investigadores i investigadors de finances sostenibles i, alhora, membre de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) són les finances sostenibles i la inversió socialment responsable; la banca ètica; la incorporació de la sostenibilitat en els models i eines de gestió ambiental, entre altres. Per part seua, la coordinadora d'aquest estudi, María Jesús Muñoz Torres és catedràtica del Departament de Finances i Comptabilitat de l'UJI, coordina el Programa de Doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament i el Màster of Business Administration (MBA) en l'UJI. Els seus interessos de recerca inclouen temes relacionats amb la sostenibilitat en els mercats financers i la integració de la sostenibilitat en l'avaluació de les organitzacions i l'economia circular.

 

Sustainable supply chain management in a global context: a consistency analysis in the textile industry between environmental management practices at company level and sectoral and global environmental challenges María Jesús Muñoz‐Torres. María Ángeles Fernández‐Izquierdo · Juana María Rivera‐Lirio· Idoya Ferrero‐Ferrero · Elena Escrig‐Olmedo. Environment, Development and Sustainability https://doi.org/10.1007/s10668-020-00748-4

 

Recurs d'imatge inversio_sostenibilitat index

Sostenibilitat en inversió financera

El grup SoGReS-MF ha testat el mètode que integra les preferències sobre factors ambientals, de responsabilitat social i governança de diferents inversors.

Recurs d'imatge model-ambiental index

Un model per a mesurar l'acompliment ambiental de la indústria tèxtil

Investigadors de l'UJI han desenvolupat un marc d'avaluació per a mesurar l'acompliment ambiental de les empreses del sector tèxtil.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions