L’UJI participa en un projecte europeu per a interconnectar els serveis públics digitals

12/06/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El propòsit és posar en pràctica una plataforma europea oberta i integral de les administracions públiques que conjumine els sistemes públics d’identificació digital i afavorisca l’accés i la realització de procediments en línia.

L’Oficina d’Innovació i Auditoria TI de la Universitat Jaume I de Castelló participarà durant tres anys en el projecte pilot europeu DE4A (Digital Europe For All) amb el propòsit de posar en pràctica una plataforma europea oberta i integral de les administracions públiques que conjumine els sistemes públics d’identificació digital i afavorisca l’accés i la realització de procediments en línia, independentment de la nacionalitat o el lloc de residència de les persones usuàries.

L’objectiu és facilitar la migració dels serveis públics digitals europeus cap a un mercat únic digital completament funcional que facilite l’exercici transfronterer de la ciutadania i les empreses, amb la millora de l’eficiència i la reducció de la càrrega administrativa i de costos (evitant, per exemple, que les persones hagen de presentar la documentació diverses vegades o en diferents països). Per fer-ho possible, s’utilitzaran tecnologies innovadores com el blockchain o machine learning en els àmbits de l’educació, el comerç i la mobilitat ciutadana.

Amb la mirada posada en el Mercat Únic Digital (Single Digital Market) i el Portal Únic Digital (Single Digital Gateway), els estats membres han impulsat aquest projecte pilot a gran escala per a definir i posar en pràctica una gran infraestructura d’identitat digital. La finalitat d’aquesta acció en què participen 27 socis dels sectors públics i privats de 12 països, coordinats per la consultora espanyola ATOS, és crear una plataforma de col·laboració i innovació aprofitant els patrons de referència comuns del govern electrònic.

El projecte, que es dividirà en tres pilots: banca, acadèmia i mobilitat, comprovarà si l’accés als procediments administratius clau de la vida real i activitats comercials són segurs, testaran la seua viabilitat tècnica i mesuraran el rendiment mitjançant diferents estratègies. Així, s’avaluarà l’aplicació, beneficis i rendibilitat de l’ús de tecnologies innovadores amb un gran impacte transformador com el blockchain per a descentralitzar i aconseguir major transparència i seguretat o el machine learning per a automatitzar el monitoratge i la qualitat dels procediments relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els investigadors i investigadores del Laboratori d’Innovació Tecnològica (TecLab) dins de l’Oficina d’Innovació i Auditoria TI de l’UJI treballaran en la part tècnica de l’àrea de mobilitat estudiantil, que se centrarà en les aplicacions d’educació superior, la sol·licitud de beques i diplomes, certificats i reconeixements professionals. En la pràctica, el que es pretén aconseguir és que l’alumnat que realitze, per exemple, estades en altres institucions no haja d’intercanviar formularis o documentació en persona o per altres mitjans, reduint-se notablement la càrrega de treball del personal i el temps que l’estudiantat dedica a les gestions administratives.

DE4A és un projecte pilot impulsat pels estats membres i alineat amb el Pla d’Acció Estratègic d’Administració Electrònica 2016-2020, la Declaració de Tallin i l’Estratègia d’Implementació del Marc Europeu d’Interoperabilitat. El seu objectiu general és reforçar la confiança en les institucions públiques, reduir la càrrega i els costos administratius actuals mitjançant procediments totalment en línia d’última generació, utilitzables i d’alta qualitat accessibles a través del Single Digital Gateway (SDG).

Web del projecte:  https://www.de4a.eu/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions