Un projecte europeu amb participació del grup WANT de l’UJI estudia com afavorir la salut integral de treballadors i treballadores des de la Psicologia Positiva

12/06/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu és dissenyar, implementar i validar kits d'eines eficaces d'avaluació i intervenció per a promoure eficaçment la salut mental en Pimes i empreses públiques.

La salut mental de la ciutadania europea és un dels grans reptes de la regió, segons es desprèn de l'informe «Health at a Glance: Europe 2018» publicat per l'OCDE en el qual s'indica que l'any 2016, un de cada sis habitants d'Europa va tenir algun problema en aquest àmbit. D'acord amb altres estudis, el 38,2% de la població té desordres mentals (depressió, ansietat, burnout, etc.) i l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball assenyala que l'estrès, la depressió i l'ansietat són les tres principals causes de malaltia entre treballadors i treballadores.

El grup WANT Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables de la Universitat Jaume I de Castelló inicia el mes de gener al costat d'altres institucions un projecte europeu del programa H2020 que té com a objectiu fomentar la salut integral dels treballadors. El propòsit de l'acció «Intervencions multinivell per a promoure la salut mental en Pimes i empreses públiques» (H-WORK) és dissenyar, implementar i validar kits d'eines eficaces d'avaluació i intervenció per a promoure eficaçment la salut mental en aquesta mena d'institucions.

En l'estudi participaran durant quatre anys equips de recerca d'Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Suècia, Holanda, Noruega, República Txeca, Bèlgica i Espanya que realitzaran una avaluació dels resultats individuals i organitzatius de les mesures aplicades amb la finalitat de proporcionar més productes i serveis innovadors que incloguin recomanacions per a ocupadors, professionals de la salut ocupacional i formuladores de polítiques susceptibles d'aplicació pràctica.

Les recerques han mostrat que les situacions de risc psicosocial ocasionen tant problemes de salut mental com física. Passem un terç de la nostra vida treballant i l'entorn laboral pot afectar considerablement la salut física i mental, el benestar econòmic i social i, en conseqüència, les condicions de vida de les famílies i comunitats. Per això, l'entorn laboral és un lloc propici per a afavorir la salut i el benestar físic i mental que s'associen a un millor acompliment laboral, menors taxes de rotació, millor qualitat de les relacions en els equips, majors nivells de creativitat i innovació i una major imatge organitzacional.

En la majoria dels casos les intervencions en la gestió de l'estrès se centren en les persones individualment, no consideren altres àmbits com el laboral i no combinen diverses estratègies. En les organitzacions laborals actuals existeix una diversitat de gènere i generacional que demanda un estudi de les variables d'edat i gènere tant en el procés d'avaluació com en el desenvolupament i aplicació de les intervencions perquè les manifestacions, conseqüències i eficàcia de les intervencions poden ser diferents segons el col·lectiu.

Tenint en compte aquestes característiques es dissenyaran i aplicaran kits d'eines tant d'avaluació de situacions de risc psicosocial com d'intervencions d'aplicació conjunta i atesos els diferents nivells organitzacionals. En tots dos casos, avaluació i intervenció, es considerarà la diversitat d'edat i gènere present en la realitat laboral actual. Els beneficis que es desprendran de l'execució del projecte es dirigeixen a la creació de llocs de treball mentalment saludables, creant un ambient que doni suport als aspectes psicosocials del treball, reconeixent el potencial de lloc de treball per a promoure la salut mental i el benestar del personal, i reduint l'impacte negatiu de l'estrès relacionat amb el treball. Això reportarà beneficis sobre les persones, elevant el seu nivell de benestar i satisfacció i redundarà en la salut financera i social de l'organització (rendibilitat, qualitat de productes i serveis, etc.).

WANT Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables és un equip de recerca de la Universitat Jaume I de Castelló. Des de fa més de vint anys realitza recerca en el camp de la psicologia de la salut ocupacional. La seua línia de recerca actual, en el marc de la Psicologia Positiva, se centra en l'estudi i identificació d'organitzacions saludables, així com en intervencions positives, felicitat i benestar en les organitzacions, resiliència organitzacional, coaching psicològic positiu, lideratge positiu, fortaleses personals, engagement, mindfulness, capital psicològic positiu, jobcrafting, etc.

L'equip està dirigit per la catedràtica Marisa Salanova i a més de les investigadores Isabel M. Martínez i Susana Llorens, està integrat per un número variable de personal investigador doctor i un altre en formació que desenvolupa la seua labor investigadora en el grup durant un període temporal determinat.

Recurs d'imatge h2020-h-work index

Salut mental entorn laboral

El grup WANT Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables de l'UJI participa en l'equip de recerca amb universitats i entitats de nou països europeus

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions