UJI

Gener

09/01/2017 | SCP
Gener
Recurs d'imatge un-pais-d-histories index
Una recopilació d’una cinquantena de contes, producte de vint anys de treball i experimentació en la formació de personal docent i estudiantat universitari.
Recurs d'imatge projecte-eolo-itc index
Hi participa juntament a les empreses Siemens-Games i Clam Desarrollo i el Centre Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS).
Recurs d'imatge h2020-ethna index
L'objectiu és desenvolupar i implementar un sistema de governança ètica per a promoure bones pràctiques en recerca i innovació responsables en centres d’educació superior, centres d’investigació i entitats que financen recerca.
Recurs d'imatge h2020-h-work index
L'objectiu és dissenyar, implementar i validar kits d'eines eficaces d'avaluació i intervenció per a promoure eficaçment la salut mental en Pimes i empreses públiques.
Recurs d'imatge reunio-UncorrelaTEd index
L’objectiu és aconseguir dispositius termoelèctrics capaços de convertir directament calor en electricitat.
Recurs d'imatge projecte-KATCH-e index
El MOOC promou el desenvolupament de productes i serveis com a part del Curs d'Economia Circular i Sostenibilitat.
Recurs d'imatge h2020-uncorrelaTEd index
El principal propòsit és aconseguir materials termoelèctrics que augmenten notablement l’aprofitament del calor residual de vehicles, entorns industrials i, inclòs, el cos humà, com a electricitat.
Recurs d'imatge tesis-geotec index
Ignacio Miralles Tena, doctorand del grup d'investigació Geotec de la Universitat Jaume I, va defensar al desembre la seua tesi doctoral sota el títol «Analysis and development of a platform for generating context-aware apps for mental health», finançada des de 2015 per una beca FPU del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Recurs d'imatge programari-cirurgia-ovari index
S'ha posat en marxa un estudi multicèntric internacional perquè l'aplicació puga ser utilitzada universalment en un futur pròxim
Recurs d'imatge ChemPlusChem index
La revista ChemPlusChem destaca un article sobre fotoluminescència de l’UJI entre els més citats en 2016
Recurs d'imatge h2020-peroxis index
Es desenvoluparà un nou sistema d’imatges mèdiques que servirà per a afavorir el diagnòstic durant la intervenció i el tractament de diverses malalties.
Recurs d'imatge despoblacio-penyagolosa-nord index
El despoblament és un problema molt important que afecta al 80% del territori de Castelló.
Recurs d'imatge urbanisme_social index
L'estudi liderat per les professores Raquel Agost i María José Ruá incorpora la visió dels serveis socials en el diagnòstic de la vulnerabilitat a les ciutats
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions