Una tesi analitza l’atenció a la diversitat a la Universitat Jaume I de Castelló

14/05/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La professora del Departament de Pedagogia, Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I, Alicia Benet Gil, ha obtingut una qualificació final d’excel·lent cum laude en la lectura de la seua tesi «Construyendo una universidad intercultural inclusiva». El tribunal ha estat compost per Anabel Moriña Díez, de la Universitat de Sevilla, com a presidenta; Cecilia Simón Rueda, de la Universitat Autònoma de Madrid, com a secretària, i Juan Andrés Traver Martí, de l’UJI, com a vocal.

Aquesta recerca, dirigida per les doctores Auxiliadora Sales i Odet Moliner, del Departament de Pedagogia, Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura, té per objecte conèixer com la universitat contribueix a la garantia de l'exercici de la ciutadania, la promoció dels drets humans i de la interculturalitat oferint una educació de qualitat inclusiva.

En la investigació han participat 40 membres de la comunitat universitària: personal docent, estudiantat, responsables dels serveis que atenen  la diversitat de l’alumnat (Unitat de Diversitat i Discapacitat, Unitat de Formació i Innovació Educativa, Oficina de Relacions Internacionals, Unitat d'Igualtat, Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, Unitat d'Atenció i Representació d'Estudiants, Servei de Llengües i Terminologia, Salusex, Centre d'Educació i Noves Tecnologies i Servei d'Activitats Socioculturals) i membres de l'equip rectoral. També s’han analitzat els principals documents administratius universitaris que informen de l’ideari, l’estructura i l’organització de la mateixa institució (en total, 35 documents).

Els resultats de la recerca apunten al fet que la universitat té una vocació profunda per ser una universitat inclusiva, però és necessari que afronte una sèrie de desafiaments com la revisió i redefinició sobre què entén per inclusió i la incorporació d’aquesta mirada en els principals documents de la universitat.

També es considera la necessitat de generar una política inclusiva que englobe tots els serveis, plans i programes per a donar una resposta integral a l'estudiantat. D'altra banda, és imprescindible que la universitat reflexione sobre el multilingüisme i la internacionalització en el marc d'una universitat inclusiva. Finalment, la formació del professorat en atenció a la diversitat és un dels majors reptes als quals s'enfronta l'UJI juntament amb la necessitat de valorar la professió docent i la incorporació del disseny universal d'aprenentatge per a garantir una educació inclusiva de qualitat.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions