El «Penyagolosa Trail Saludable Women» estudiarà les diferències fisiològiques entre dones i homes en les proves de llarga durada per muntanya

12/04/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  conveni-penyagolosa-trails-women Projecte_Penyagolosa_Trail_DLL13_IN

    FOTO: Damián LLorens

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, el director gerent de l’Hospital Vithas Nisa 9 d’Octubre, Pedro Gil, en representació també de la Fundació Vithas Nisa, i el president del Club Esportiu Marató i Mitja Castelló Penyagolosa (MiM), Tico Cervera, han signat dijous 11 d’abril de 2019 un conveni general de col·laboració per desenvolupar el projecte «Penyagolosa Trail Saludable Women» (PTS-W) de l’UJI, amb l’objectiu de conèixer les diferències fisiològiques entre dones i homes en proves de llarga durada per muntanya, considerades com d’ultramarató.

L’acte ha comptat amb la presència de Jesús Lancis, vicerector d’Investigació i Transferència, i Carlos Hernando, director del Servei d’Esports de l’UJI. L’acte coincideix amb l’inici de la Penyagolosa Trails HG que es realitza durant aquest cap de setmana a la província de Castelló i en la qual l’UJI acull l’eixida de la MiM dissabte 13 d’abril a les 6 del matí a les pistes d’atletisme.

«PENYAGOLOSA TRAIL SALUDABLE WOMEN»

El projecte «Penyagolosa Trail Saludable Women» té tres objectius principals: conèixer el factor de rendiment que determina el resultat d’una cursa d’ultramarató en muntanya en dones i homes; analitzar les diferències fisiològiques que la cursa produeix en homes i dones, i estudiar i comparar les variants genètiques, associades al rendiment esportiu, que influeixen en funció del sexe.

La innovació radica en l’estudi comparatiu des de la perspectiva de gènere per determinar el factor clau de rendiment, els canvis fisiològics produïts en dones i homes davant l’estímul d’una cursa d’ultramarató per muntanya i si les variables genètiques que afecten el rendiment esportiu estan condicionades pel sexe.

El Club Esportiu Marató i Mitja Castelló Penyagolosa (MiM) finança el projecte i es farà càrrec dels costos de les analítiques que es realitzaran durant la Penyagolosa Trails® CSP, que s’inicia divendres 12 d’abril, a partir de les 24 hores, una cursa ultratrail de 108 quilòmetres, amb desnivell acumulat de pujada de 5.600 metres i de baixada de 4.400 metres. L’Hospital Vithas Nisa 9 d’Octubre i la Fundació Vithas Nisa contribuiran en espècie al projecte amb la realització de 50 proves d’esforç (ergogasometries) HVN i FVN.

El projecte pretén conèixer les diferències fisiològiques que es produeixen entre les dones i els homes en proves de llarga durada per muntanya. El factor de rendiment en aquest tipus de proves és un dels factors que cal tenir presents des de la perspectiva de gènere, per la qual cosa és necessari establir científicament quin factor o factors del metabolisme condicionen el rendiment en dones o en homes, de manera que establisquen una clara orientació cap a les pautes d'entrenament i planificació en funció del sexe de la persona participant.

D'altra banda, també és determinant conèixer com afecta a l'organisme de la dona i de l'home l'estrès produït per la realització d'una prova d'aquestes característiques, el que donarà informació rellevant per al dosatge de les càrregues durant la carrera i la prevenció de danys prioritzant el gènere.

De la mateixa manera, i com a avanç en la recerca genètica, s'analitzaran components genètics en la dona i en l'home per a veure com afecten les variants genètiques en el rendiment segons la seua condició de dona o d'home. Per a això, es realitzarà un seguiment i diferents programes d'intervenció en 70 participants, 35 dones i 35 homes, de la CSP-2019, un seguiment que s'inicia un mes abans de la carrera i que finalitza 72 hores després de la finalització de la carrera.

Durant aquest seguiment es valorarà el seu nivell de condició física, estat de forma, tipus d'exercici físic diari, així com variables fisiològiques, psicològiques i d'entrenament, que aportaran informació referent als paràmetres de salut d'aquests participants. El mesurament de les càrregues de treball serà monitorat a través acceleròmetres triaxials com a eina de control, els quals garantiran que les càrregues de treball realitzades siguen mesurades objectivament.

Imatges de la firma del conveni: https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2019/04/conveni-penyagolosa-trail-fundacio-vithas-nisa/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions