UJI
  • UJI
  • Notícies
  • La Fundació Prevent guardona la investigadora de l’UJI Arecia Aguirre per una comunicació sobre universitat inclusiva

La Fundació Prevent guardona la investigadora de l’UJI Arecia Aguirre per una comunicació sobre universitat inclusiva

20/11/2019 | SCP

El treball «Claves para el cambio hacia la universidad inclusiva: perspectives del profesorado de Ciencias Sociales y Jurídicas» presentat per la professora Arecia Aguirre García-Carpintero del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de l’UJI en col·laboració amb Rosa López-Gavira; Víctor M. Molina, Beatriz Morgado i Nieves Sánchez de la Universitat de Sevilla, ha estat guardonat per la Fundació Prevent amb el premi a la millor comunicació jove en el II Congrés Internacional de Universitat i Inclusió celebrat a Barcelona.

La comunicació s’inclou dins del projecte «Pedagogia Inclusiva en la Universidad: narrativas de profesorado» finançat pel Ministeri d’Economia i Empresa (EDU 2016-76587-R) i dirigit per la doctora Anabel Moriña de la Universitat de Sevilla. Aquesta recerca persegueix estudiar les creences, coneixements, dissenys i accions del professorat universitari que desenvolupa una pedagogia inclusiva. Tot això a través d'un disseny qualitatiu amb entrevistes semiestructurades com a principal instrument de recollida de dades.

La mostra total de la recerca compta amb 119 professors de 10 universitats espanyoles i concretament en comunicació se centra en analitzar les opinions i experiències, de 25 professors i professores de l'àrea de Ciències Socials i Jurídiques pertanyents a diferents universitats espanyoles, sobre tres aspectes clau en el desenvolupament d'una educació inclusiva: la necessitat de formació en discapacitat i inclusió educativa; la importància de la relació professor-alumne en el procés d'aprenentatge; i la realització d'ajustos en mètodes i recursos per a l'alumnat amb discapacitat. Les conclusions d'aquest treball podrien servir com a detonant per a iniciar un procés d'anàlisi i reflexió, per part de les universitats, per a dinamitzar el canvi cap a un entorn educatiu equitatiu, accessible i just.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions