El grup internacional SCORE publica els resultats de l'anàlisi d'aigües residuals amb finalitats epidemiològiques

24/10/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grup internacional de científics SCORE (Sewage analysis CORe group Europe, www.score-network.eu), del qual forma part el grup de recerca de Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient, liderat pel professor Félix Hernández, i integrat en l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de l'UJI, ha publicat els resultats de les campanyes de monitoratge dutes a terme entre 2011 i 2017 en la prestigiosa revista Addiction (https://doi.org/10.1111/add.14767) en un article liderat per la doctora Iria González Mariño, investigadora i professora del Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Salamanca.

En total, l'estudi ha analitzat l'aigua residual generada per uns 60 milions de persones de 120 ciutats en 37 països durant almenys una setmana, la qual cosa ha permès avaluar les tendències geogràfiques d'ús de quatre substàncies il·legals: amfetamina, metamfetamina, èxtasi i cocaïna. Vint-i-sis d'aquestes ciutats, de 14 països europeus (uns 19.3 milions de persones aproximadament), participen en l'estudi des de 2011, proporcionant dades anuals que han contribuït a establir patrons temporals de consum de drogues.

Els resultats confirmen les grans diferències existents en l'ús de substàncies psicoactivas entre els diferents països europeus. La cocaïna és la droga dominant a les ciutats del sud i oest del continent (Suïssa, Itàlia, França, Espanya o Regne Unit), i el seu consum ha experimentat un augment notable en la major part de les localitats monitorades durant el període 2011-2017. A Bèlgica i Països Baixos s'observa un important consum de cocaïna i també d'amfetamina, una substància la popularitat de la qual s'ha incrementat en aquests països i també en el nord d'Europa. El consum de metamfetamina, encara que menor que el de les altres quatre substàncies estimulants considerades, és especialment elevat en països de l'est (a Eslovàquia, República Txeca i est d'Alemanya), però s'està expandint al nord i al centre d'Europa.

L'èxtasi, sense arribar a dominar cap escenari dins del consum de substàncies d'abús, ha experimentat un augment al llarg del període estudiat. A diferència del que ocorre a Europa, el consum de metamfetamina és important a les ciutats monitorades a Amèrica del Nord (els Estats Units i el Canadà) i Australasia (Austràlia, Nova Zelanda i Corea del Sud), amb nivells mitjans que superen amb escreix els estimats a Europa de l'est. A Amèrica del Sud (Colòmbia i Martinica), la cocaïna torna a ser la substància dominant.

La correspondència entre les dades de consum de drogues d'abús derivats de l'anàlisi d'aigües residuals i els obtinguts mitjançant altres indicadors epidemiològics establerts, com les enquestes a la població o les estadístiques de decomisos, demostren el potencial d'aquesta metodologia com a indicador complementari en les estimacions de consum de substàncies psicoactivas. L'anàlisi d'aigües residuals proporciona resultats a nivell poblacional, pràcticament en temps real, la qual cosa permet identificar noves tendències d'abús amb una celeritat major amb la qual ho fan les metodologies tradicionals.

L'anàlisi d'aigües residuals amb finalitats epidemiològics és una disciplina científica de recent desenvolupament que presenta el potencial de monitorar l'ús de drogues d'abús a nivell poblacional i en temps pràcticament real. Mitjançant l'anàlisi de l'aigua d'entrada d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), i a partir de la concentració de la pròpia substància i/o dels metabòlits que s'excreten per orina, es pot estimar la quantitat de droga consumida per la població. Aquesta metodologia es va aplicar per primera vegada, de manera coordinada, a nivell europeu en 2011. Des de llavors, el grup internacional de científics SCORE (Sewage analysis CORe group Europe, www.score-network.eu) ha realitzat anàlisis i recopilat dades d'un nombre creixent de ciutats any rere any.


Notícia publicada a Twitter | LinkedIn 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions