El projecte REMEB valida el seu sistema de tractament d'aigües residuals sostenible

26/07/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REMEB és un projecte finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, que cobreix àrees relacionades amb l'acció climàtica, el medi ambient, l'eficiència de recursos i matèries primeres a través del foment de la reutilització d'aigües residuals, la valorització de residus i el desenvolupament de nous productes innovadors i sostenibles. Es va iniciar en 2015 amb un pressupost de 2.361.622 € i un finançament d'1.909.292 € i ha conclòs el 31 d'agost de 2018, després de tres anys de treball, amb els seus propòsits complits.

El consorci internacional del projecte REMEB, liderat per FACSA i en el qual han participat entitats espanyoles com l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (ITC-UJI), el laboratori mediambiental IPROMA, l'Entitat de Sanejament i Depuració de Regió de Murcia ESAMUR i el Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, amb el suport de la Cambra de Castelló, pot enorgullir-se d'haver desenvolupat un sistema avançat de tractament d'aigües residuals sostenible: un bioreactor de membranes (MBR) ceràmiques reciclades basades en residus de diversos processos agroindustrials que regenerarà aigües residuals per a ús agrícola.

Altres membres del consorci, destacades entitats i empreses en els seus països, són l'enginyeria francesa IMECA PROCESS, la consultora de Xipre ATLANTIS Consulting Cyprus, l'enginyeria noruega BIOWATER Technology, el centre ceràmic italià CENTRE CERAMICO BOLOGNA, el centre de recerca ceràmica de Turquia SAM i la Universitat Antonio Nariño (UAN) de Colòmbia.

Les membranes ceràmiques actuals es fabriquen a partir d'òxids ceràmics purs (com ara alúmina, zircònia o titània), que impliquen un elevat cost a causa del mateix cost de les matèries primeres i al complex procés de fabricació. Aquest fet limita l'ús dels MBR ceràmics malgrat tractar-se d'un dels sistemes més avançats en el sector del tractament d'aigües residuals. La incorporació de residus en la composició de la membrana no solament redueix el volum de deixalles en abocadors, el que afavoreix l'economia circular, sinó també el preu d'aquesta tecnologia.

La solució aportada per REMEB utilitza residus com el pinyol d'oliva, procedent de la producció d'oli d'oliva, la xamota, residu de la indústria taullera, i la pols de marbre. En la seua primera fase les membranes s'han fabricat a escala pilot en el laboratori de l'ITC-UJI i, una vegada detectada la composició òptima, s'han fabricat per extrusió a escala real en l'empresa taulellera de Castelló NATUCER, amb l'assistència constant de l'Institut de Tecnologia Ceràmica.

IMECA PROCESS va dissenyar, va fabricar i va instal·lar el biorreactor en la localització prevista en estreta col·laboració amb FACSA. Els centres ceràmics d'Itàlia i Turquia CENTRE CERAMICO i SAM van reproduir les membranes ceràmiques amb residus locals de tots dos països i van confirmar així la seua capacitat de replicabilitat internacional.

Amb el treball conjunt de FACSA i ESAMUR, el sistema s'ha validat en una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) situada en el municipi d'Aledo, en la Regió de Múrcia, per a regenerar aigües residuals i posteriorment reutilitzar-les per a ús agrícola, encara que la tecnologia és totalment extrapolable al sector industrial. Cal destacar la idoneïtat del terreny triat per a la seua validació atès que Múrcia, coneguda com l'horta d'Europa, és una de les regions amb major sequera d'Espanya i capdavantera en tractament i reutilització d'aigües residuals.

ATLANTIS Consulting ha dut a terme l'anàlisi per a la replicació i explotació dels resultats obtinguts durant el projecte, mentre que l'empresa noruega BIOWATER Technology ha elaborat un pla de negoci per a la posterior comercialització del MBR REMEB. El soci de la Universitat Antonio Nariño ha estudiat el potencial d'implementació de la tecnologia a Colòmbia i altres països de Sud-amèrica.

IPROMA, laboratori acreditat d'estudis mediambientals de Castelló, ha analitzat l'aigua tractada amb el sistema MBR REMEB i amb el sistema de membranes existent en l'EDAR d'Aledo. Els diferents resultats han determinat que la qualitat de l'efluent compleix els requisits de la normativa espanyola actual referent a la reutilització d'aigües residuals tractades (RD 1620/ 2007). Per la seua banda, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana ha coordinat les tasques de comunicació i difusió del projecte impulsant la seua visibilitat a través de les seues diferents xarxes locals i internacionals.

Al llarg d'aquests tres anys, el projecte s'ha presentat en múltiples esdeveniments de diversos països on ha generat gran interès: Espanya, Brasil, Tailàndia, Bèlgica, República Txeca, Grècia i Colòmbia, entre altres. Els tècnics del projecte ja han expressat el compromís del consorci REMEB de seguir investigant en aquest camp, després de la finalització del projecte, per a aconseguir la plena optimització del sistema. Amb això pretenen assegurar la seua competitivitat davant de la resta de tecnologies existents, facilitant així la seua entrada en el mercat.

Presentació del projecte per l'investigador Enrique Sánchez Vilches https://youtu.be/bN6aT--eZJ0

Més informació sobre el projecte REMEB: www.remeb-h2020.com

REMEB-MBR-Murcia remeb-murcia index

Tecnologies sostenibles

FACSA, ESAMUR, ITC-UJI, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i IPROMA organitzen una jornada a Múrcia per a presentar el projecte REMEB.

REMEB noruega-remeb index

Biorreactor de membranes ceràmiques

El consorci, en què participa l'ITC-UJI, ha aconseguit desenvolupar i validar un biorreactor de membranes ceràmiques per a la reutilització d'aigües residuals en l'àmbit urbà i industrial.

Remeb remeb index

Euromembrane 2018

La iniciativa cerca desenvolupar i validar un biorreactor de membranes ceràmiques (MBR) per a la reutilització d'aigües residuals en l'àmbit urbà i industrial.

REMEB meeting Murcia remeb-murcia-1 index

Biorreactor de membranes

El consorci visita el bioreactor de membranes REMEB en l'estació depuradora d'aigües residuals d'Aledo, Murcia.

Recurs d'imatge remeb-euromat index

REMB en Euromat

El professor Enrique Sánchez, de l'ITC-UJI, representa aquest consorci de REMEB en aquest esdeveniment internacional que té lloc cada dos anys des de 1989.

Recurs d'imatge remeb-brusseles index

REMEB es presenta a Brussel·les

La iniciativa compta amb l'aval de la Diputació de Castelló i l'Associació de Cooperació Territorial Europea Partenalia.

Recurs d'imatge remeb-2 index

Tractament d'aigües residuals

FACSA inicia les proves hidràuliques i elèctriques per a la seua posada a punt i prompte podran extraure's dades de la qualitat de l'aigua i els costos de funcionament.

Recurs d'imatge remeb-anual index

Reunió projecte REMEB

El consorci, que agrupa onze entitats i que lidera FACSA, ja està replicant a escala de laboratori en diversos països i preparant la seua validació en planta.

Recurs d'imatge remeb-1 index

Reunió projecte REMEB

Els objectius d'aquesta iniciativa són la implementació i validació d'un bioreactor de membranes ceràmiques de baix cost (MBR) en una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR).

Recurs d'imatge remeb-infoday index

REMEB en Infoday Regional H2020

La jornada Infoday Regional H2020 sobre Clima ha conegut de primera mà les singularitats que caracteritzen el projecte europeu REMEB.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions