UJI
  • UJI
  • L’UJI excel·leix en recerca i implicació amb l'entorn en l'U-Multirank

L’UJI excel·leix en recerca i implicació amb l'entorn en l'U-Multirank

03/07/2018 | SCP

La cinquena edició de l'U-Multirank constata els bons resultats en l'àmbit de la recerca i implicació amb l'entorn de la Universitat Jaume I de Castelló, que destaca en aspectes com ara el nombre de publicacions amb autors d'altres països; el resultat acadèmic en arts creatives i escèniques; el percentatge de publicacions més freqüentment citades; l'intercanvi d’estudiantat; el nombre de socis estratègics de recerca regionals o l'alt índex de pràctiques en empreses i institucions de l'entorn.

En les àrees de recerca i transferència de coneixement, la universitat pública de Castelló despunta pel nombre mitjà de vegades que les seues publicacions són citades en altres recerques i la proporció de publicacions que se situen entre el 10% de les més citades del món, col·locant-se en el lloc dissetè entre els centres espanyols; la quantitat de publicacions relacionades amb les arts creatives i escèniques en proporció al seu personal docent en aquest àmbit; el nombre de llocs postdoctorals, o el percentatge de publicacions de recerca que es van esmentar en patents internacionals.

El compromís regional és una altra de les àrees destacades de l’UJI per l'alt percentatge de titulats en grau i màster que s'han incorporat per primera vegada al mercat laboral i han realitzat les pràctiques en empreses i institucions del seu entorn; així com el nombre de socis estratègics i ingressos de recerca regionals aconseguits. En l'àmbit de la internacionalització, l’UJI sobreïx quant a l’estudiantat que participa en programes internacionals d'intercanvi (tant d'entrada com d'eixida) i en el nombre de publicacions que compten amb algun autor d'un altre país. En l'apartat d'ensenyament i aprenentatge, la Universitat Jaume I de Castelló es distingeix especialment en l'apartat de graduació de l'alumnat de màsters que s'ha titulat dins del període establert en la normativa.

Disciplines

En els estudis vinculats amb l'àmbit empresarial, destaca el nombre de títols de doctorat en relació amb el percentatge de professorat, la proporció d'ingressos aconseguits per a la recerca, així com l'índex de graduació. Quant a enginyeria química, es distingeix per la citació dels seus articles científics que se situen entre el 14,8% més citats, per la interdisciplinarietat de les seues publicacions i pel percentatge de les publicacions de recerca que se citen en la llista de referències d'alguna patent internacional.

En química, els aspectes més destacats de l’UJI són la taxa de graduació en grau, màster i doctorat i el nombre mitjà de vegades que les seues publicacions són citades en altres recerques; la proporció de publicacions que se situen entre el 10% de les més citades del món i el nombre de publicacions que es publiquen juntament amb especialistes d'altres països. L'àmbit de la informàtica destaca pel percentatge d'ingressos aconseguits per a la recerca, el 23% dels quals són de l'àmbit privat, així com pel nombre de títols de doctorat en relació amb el nombre de professorat (que destaca també perquè el 93% té aquest títol); el nombre d'articles de recerca en què figura un especialista d'un altre país o l'orientació internacional dels seus programes de màster.

Els estudis de l'àmbit econòmic destaquen perquè en els seus articles de recerca compten amb professorat d'altres països; pel nombre de títols de doctorat en relació amb el percentatge de professorat o per la proporció d'ingressos aconseguits per a la recerca, especialment de l'estranger. Els aspectes més destacats en l'àmbit de la història són el nombre de doctorands amb esment internacional, l'adaptació del temps de graduació de l'alumnat de grau (100%) o el nombre de doctors i doctores entre el seu professorat.

Quant als estudis d'enginyeria mecànica, l’UJI despunta en el nombre mitjà de vegades que les seues publicacions són citades en altres recerques i la proporció de publicacions que se situen entre el 10% de les més citades del món; així com pel nombre de titulats i titulades en doctorat, el percentatge d'ingressos per a la recerca o els articles juntament amb especialistes d'altres països. En enginyeria industrial sobreïx pel nombre de graduats i graduades en doctorat i pels recursos externs obtinguts per a la recerca, especialment d'altres països.

Els apartats destacats en psicologia són el nombre absolut de publicacions científiques, la proporció d'ingressos de recerca externa, incloses les organitzacions i negocis de finançament públics i privats, que prové d'altres països (18,3%) o la ràtio estudiantat/professorat. La sociologia destaca per l'alt percentatge de titulats en doctorat, o el nombre d’estudiantat que realitza les pràctiques en companyies o institucions públiques o privades de la regió, el 91,78%. I en l'àrea de treball social, l’UJI es distingeix pel nombre de doctores i doctors entre el professorat (80,77%), la satisfacció de l'alumnat per les sales d'estudi i conferències o el nombre de titulats en el nivell de doctorat.

Des de la seua primera publicació en 2014, U-Multirank ha duplicat el nombre d'institucions i ha augmentat la cobertura dels països, 1.614 universitats de 95 països en aquesta edició, incloent-hi més de 5.153 facultats i més de 12.500 programes d'estudi. Les dades incloses en U-Multirank provenen de diverses fonts, que proporcionen als usuaris un conjunt complet d'informació: dades subministrades per les institucions; de bases de dades bibliomètriques i de patents internacionals; bases de dades nacionals i enquestes de més de 100.000 estudiants en les universitats participants. S'estructuren en cinc àrees i 35 indicadors.

U-Multirank és una iniciativa de la Comissió Europea i està finançat per la Fundació Bertelsmann, el Programa Erasmus+ de la Unió Europea i, en els dos últims anys, pel Grupo Santander. Està desenvolupat i implementat per un consorci independent dirigit pel Centre per a l'Educació Superior (CHE) a Alemanya, el Centre d'Estudis Polítics d'Educació Superior (CHEPS) de la Universitat de Twente i el Centre d'Estudis Científics i Tecnològics (CWTS) de la Universitat de Leiden, tots dos a Holanda, així com la Fundació Conocimiento y Desarrollo (FCYD) a Espanya.

U-Multirank: http://www.umultirank.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions