UJI

Quatre investigadores de l’UJI de les àrees de psicologia i química apareixen en la llista de les 421 científiques més importants que resideixen a Espanya

11/06/2020 | SCP

Quatre investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló es troben en la llista de les 421 científiques més importants que resideixen a Espanya. El rànquing de les millors científiques en l’àmbit nacional elaborat pel Grup per a la Difusió de l'Índex h (DIH) és una classificació que relaciona el nombre d'articles d’una autora amb la quantitat de vegades que aquests han sigut citats i que permet mesurar la qualitat, l'excel·lència i l'impacte internacional en la recerca.

En el rànquing, realitzat a partir de la Web of Science ISI, s'han posicionat set investigadores de Castelló, quatre de la universitat pública, una del camp de la química (María Isabel Burguete Azcárate) i tres de l’àmbit de la psicologia (Cristina Botella Arbona, Azucena Garcia Palacios i Marisa Salanova Soria), així com tres de l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal que el Centre Superior d’Investigacions Científiques té a la Ribera de Cabanes.

En el camp de la química orgànica es troba María Isabel Burguete, del Grup de Química Sostenible i Química Supramolecular, que presenta un índex h de 38 i un Fh de 0,83. En l'àmbit de ciències de la salut, en concret en el camp de la psicologia, es troba Cristina Botella, primera en l’àrea de psicologia clínica, amb un índex h de 28 i un Fh d'1,27. Cristina Botella dirigeix el Laboratori de Psicologia i Tecnologia Labpsitec, del qual també forma part Azucena García Palacios, que amb un índex h de 20 i un Fh d’1 es posiciona com la quarta investigadora a escala nacional en l'àrea de psicologia aplicada. També ocupa una posició destacada Marisa Salanova, que apareix la sisena entre les millors investigadores de psicologia multidisciplinària. La directora del Grup de Prevenció Psicosocial WONT té amb un índex h de 20 i un Fh d'1,05.

La base de dades DIH conté actualment informació sobre 4.001 investigadors i investigadores que treballen a Espanya, dels quals 2.345 apareixen en els rànquings de 157 àrees d’investigació amb un valor mitjà dels seus índexs h de 32. Els autors de l’estudi assenyalen que s'han inclòs en el rànquing els investigadors de l'àrea l'índex h de la qual és superior a 40 o superior o igual a 0,5H1, sent H1 el de l'autor la producció científica del qual s'ha realitzat majoritàriament a Espanya i que encapçala el rànquing. 

El factor h (Fh) és el valor de la relació entre l'índex h d'un autor i el valor mitjà de h dels investigadors de la seua àrea amb major índex h. Es tracta d'un paràmetre establit pel Grup per a la Difusió de l'Índex h sobre la base de les diferents subàrees que s'estableix en el rànquing.

Grup per a la Difusió de l'Índex h: http://indice-h.webcindario.com/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions