UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El projecte SILIFE de l’ITC redueix la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable considerada ja com agent cancerigen per la UE

El projecte SILIFE de l’ITC redueix la toxicitat de la sílice cristal·lina respirable considerada ja com agent cancerigen per la UE

El catedràtic de l’UJI Eliseo Monfort explica com la nova normativa endureix el control sobre aquest material

20/06/2018 | SCP

L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) de la Universitat Jaume I de Castelló dóna resposta als canvis en la legislació de la sílice cristal·lina respirable, la toxicitat de la qual està tractant de reduir considerablement des del projecte europeu SILIFE.

El catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat Jaume I de Castelló i responsable de l’Àrea de Sostenibilitat de l’ITC, Eliseo Monfort, que és investigador i coordinador del projecte, explica que «precisament,  la Comissió Europea ha publicat fa pocs mesos una nova esmena a la Directiva que regula l’exposició del personal dins del seu entorn de treball a agents cancerígens i mutagènics (Directiva UE 2017/2398). S’hi han inclòs els treballs que suposen exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generada en un procés de treball com a agent cancerigen, establint un límit d’exposició professional de 0,1 mg/m3, pendent de revisió en la pròxima avaluació de l’aplicació de la Directiva. Els països membres tenen de termini fins al 17 de gener de 2020 per a transposar-la a les respectives legislacions», afirma.

«D’altra banda, el Reial decret 1299/2006, que estableix el quadre de malalties professionals a Espanya, ha sigut modificat pel Reial decret 257/2018. Aquest nou reial decret inclou la pols de sílice lliure com a agent causant de càncer de pulmó», refereix el professor Monfort, qui continua afirmant que «aquestes novetats legislatives fan que els estudis encaminats a reduir l’exposició a la sílice cristal·lina respirable o a reduir la seua toxicitat cobren especial rellevància, com és el cas del projecte SILIFE en què estem treballant fermament i del qual aviat podrem oferir resultats».

SOBRE EL PROJECTE SILIFE

La reducció de la toxicitat deguda a la sílice cristal·lina respirable del quars és precisament un dels principals objectius del projecte SILIFE (LIFE14 ENV/ES/000238). Per això, SILIFE se centra a produir polsos de quars comercial que presenten una toxicitat per SCR molt baixa o nul·la. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha dissenyat i està en construcció una planta pilot per al tractament de polsos comercials de quars. El quars tractat que es produirà en aquesta planta es verificarà mitjançant proves industrials que es duran a terme per part de diversos usuaris finals procedents de diferents sectors industrials.

SILIFE té una durada de quatre anys i compta amb el finançament de la Comissió Europea dins del Programa de Política i Govern Mediambientals, mitjançant el programa LIFE. Està coordinat per l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i hi participen empreses privades com les espanyoles BLC, ABCR, Esmalglass-Itaca i Fumbarri, a més de les italianes Mapei i Elastomers.

Altres centres de recerca participants són el CCB d’Itàlia i el Fraunhofer ITEM d’Alemanya, a més de la Plataforma Espanyola per a la Seguretat Industrial (PESI), per tal d’unir l’experiència i recursos a fi d’aconseguir produir a escala comercial quars amb toxicitat nul·la o molt baixa, minimitzant o anul·lant la possibilitat de contraure malalties com les anteriorment esmentades en els entorns industrials de les persones que es troben exposades a aquests materials.

 Més informació: www.silife-project.eu

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions